KNSA pas al opgehaald?

Medio februari hebben alle leden een mailbericht ontvangen met daarin de mededeling dat vanaf dat moment de nieuwe KNSA-licentiepassen op de baan verkrijgbaar waren. Inmiddels hebben de meesten van jullie aan deze oproep gehoor gegeven. Mocht je je pas nog niet hebben opgehaald doe dat dan alsnog. Binnenkort zullen ze niet meer op de baan verkrijgbaar zijn, maar moet je contact met de penningmeester opnemen om de pas alsnog te ontvangen.