EU verscherping vuurwapenlijn

EU-MINISTERS HOUDEN VAST AAN VERSCHERPEN VUURWAPENRICHTLIJN

Eind 2015 maakte de Europese Commissie bekend dat zij de Europese Vuurwapenrichtlijn wil verscherpen. Toen al heeft de KNSA met haar Europese partners ernstig bezwaar gemaakt tegen die voorstellen omdat de aanleiding voor het voorstel, namelijk de toename van terrorisme en criminaliteit, niets van doen heeft met de schietsportbeoefening.

De Raad van Ministers heeft zich de afgelopen maanden over het voorstel van de Europese Commissie gebogen. Weliswaar zijn een aantal voorstellen van deze commissie vervallen, zoals een volledig verbod op semi-automatische geweren voor de schietsport, maar ook het voorstel van de Raad van Ministers gaat voor de KNSA nog veel te ver.

In het voorstel van de Raad worden geen semi-automatische geweren meer verboden maar worden wel maxima gesteld aan de magazijncapaciteit van die wapens en alleen in uitzonderingsgevallen mag door sportschutters/verlofhouders daarvan worden afgeweken.

Eén van die uitzonderingen voor sportschutters/verlofhouders is wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij of zij lid is van een vereniging of federatie in het verband waarvan erkende schietsportdisciplines worden beoefend waarvoor die wapens nodig zijn. In dat geval moeten betrokkenen zich aan een uitgebreidere en frequentere medische keuring en psychische screening onderwerpen. Met name dit voorstel is stigmatiserend naar degenen toe die dat betreft.

Uiteindelijk zal het Europees Parlement zich over het voorstel van de Commissie en nu dus het voorstel van de Europese Raad moeten buigen. Onzeker is wat de afloop daarvan zal zijn. De KNSA zal met haar partners de lobby blijven voeren voor het van tafel krijgen van een groot aantal verscherpingen.

De verwachting is dat pas in de tweede helft van 2016 (of later) een definitief besluit wordt genomen. Daarna volgt nog implementatie van de Richtlijn in de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten waaronder dus ook Nederland. En ook daar ligt voor de KNSA een belangrijke taak om de belangen van de schietsport in Nederland maximaal te behartigen.

Voor meer uitgebreide informatie over dit onderwerp, zie: www.knsa.nl rubriek ‘Nieuws’.