Verleng tijdig uw wapenverlof!

Verleng tijdig uw wapenverlof!

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

Looptijd wapenverlof niet gewijzigd

Eerder is bekend gemaakt dat de looptijd van het verlof niet meer eindigt op een vaste datum (bij veel verloven was dat bijvoorbeeld 30 september) maar dat bij verlenging de geldigheid van het verlof voortaan ingaat op de dag dat het verlof wordt verlengd en dan een jaar na deze datum eindigt. In de praktijk was hierover verwarring ontstaan maar intussen zijn de eerste verloven verlengd en daaruit blijkt dat men, net als voorheen, toch van de vaste verlengingsdatum is uitgegaan.

Toch geen pasfoto op erkenning Wecg

Terwijl in juni 2016 nog het bericht verscheen dat ondanks eerdere afspraken met de Nationale Politie omtrent de Erkenning Wecg, het betreffende document WEL van een pasfoto moet worden voorzien, kwam men deze maand hierop weer terug. De Nationale Politie heeft onlangs aan de KNSA laten weten dat GEEN pasfoto zal worden gevraagd.

Zie hierover de publicaties van de KNSA van 16 juni en van 7 juli 2016 via www.knsa.nl

Maak tijdig een afspraak

Vanwege de te verwachten drukte wordt geadviseerd om niet tot op het laatste moment met verlenging van het verlof te wachten.

Maak tijdig een afspraak en geef aan welke documenten verlengd moeten worden. Vraag meteen welke papieren, pasjes e.d. je mee moet brengen. Neem originele pasjes en documenten mee zoals het verlof met de bijbehorende bijlage. Vergeet ook niet het inlichtingenformulier C5 in te vullen en in te leveren. Dit formulier kan worden gedownload via het ledendeel van de verenigingssite (eerst inloggen) rubriek ‘Downloads’ maar dat kan bijvoorbeeld ook via de website van de KNSA.

Let er verder op dat het verlof slechts 5x verlengd kan worden (zie achterzijde verlof) en dat daarna een nieuw verlof moet worden gemaakt, compleet met pasfoto.