Regeling VVF c.q. BC gewijzigd!

Regeling VVF c.q. BC gewijzigd!

De Regeling Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF) / c.q. Baancommandant (BC) H.S.V. “De Helm” is onlangs op 2 punten gewijzigd. Enerzijds is de eerder opgelegde verplichting aan nieuwe leden om de KNSA-cursus VVF te volgen komen te vervallen en anderzijds is het in de regeling opgenomen sanctiebeleid daaruit verwijderd. Het opleggen van straffen enz. is namelijk al afdoende geregeld in artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement (HR). De gewijzigde regeling maakt deel uit van dit HR (bijlage D).
De regeling is in zijn geheel terug te vinden in het ledendeel van de website (eerst inloggen) rubriek Vereniging > Bestuur > Regelgeving > HR bijlage D.