Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn

Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. Het aanvankelijke voorstel van de Europese Commissie behelsde een verbod op vrijwel alle semi-automatische wapens binnen de schietsport. Dit voorstel is van de baan. Thans ligt er een door de Europese instellingen bereikt compromis. Het voorstel is nu om semi-automatische geweren in combinatie met een magazijn met een capaciteit van meer dan tien patronen te verbieden en datzelfde geldt voor semi-automatische pistolen met een magazijncapaciteit van meer dan twintig patronen.
Deze wapens zouden dan volgens de Europese richtlijn verboden moeten worden zodra het magazijn in het wapen is ingebracht. M.a.w. de magazijnen worden niet verboden maar het wapen, zodra de begrensde magazijncapaciteit wordt overschreden. Vervolgens wordt aan de lidstaten de mogelijkheid geboden om op dit verbod een uitzondering te maken voor onder andere de schietsport.
Het bereikte compromis moet nog door het Europees Parlement (EP) worden goedgekeurd. Het is nog onzeker of het EP die goedkeuring zal geven. Als dat wel het geval is moet binnen 15 maanden implementatie in de nationale wetgevingen van lidstaten volgen.
Zie ook de KNSA-Nieuwsrubriek www.knsa.nl