Motie wapenverloven aangenomen in 2e kamer

Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

24 april 2017
Op 18 april heeft de Tweede Kamer een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, aangenomen. De aangenomen motie verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een wapenverlof. De KNSA en de Jagersvereniging zijn verheugd over het aannemen van deze motie.
Voor meer informatie en de tekst van de motie wordt verwezen naar de site van de KNSA www.knsa.nl rubriek ‘Laatste Nieuws’