ALV verzet naar 12 september 2017!!

ALV verzet naar 12 September 2017!!

Door omstandigheden is het helaas nodig om de geplande Algemene Leden Vergadering (ALV)  van HSV de Helm te verzetten.

De oorspronkelijke datum van 30 mei was verzet naar 27 juni 2017, echter  ook deze datum blijkt helaas niet haalbaar voor het voltallige bestuur.

Er is daarom besloten om de ALV over de zomervakantie heen te tillen, de nieuwe datum is dan ook 12 September 2017.

De jaarstukken 2016 zullen voor het zomer reces op de website worden gepubliceerd en daarmee voor eenieder raadpleegbaar zijn.

De kalender van de website zal tevens hierop aangepast worden.