IOC 2017

IOC 2017

De IOC 2016-2017 gaat al weer langzaam naar het einde toe. Velen hebben inmiddels al voldaan aan de verplichte deelname aan deze interne competitie met ten minste vijf (5) wedstrijden.

Zoals bekend moet iedereen die niet voor een ontheffing van de deelname aan de IOC in aanmerking komt, op 1 november met deze competitie klaar zijn. Op deze datum begint meteen ook de nieuwe IOC 2017-2018.

Voor degenen die de competitie nog niet hebben afgerond volgt dan ook het dringende verzoek: werk deze competitie zo snel mogelijk af!

Degenen die menen voor een ontheffing in aanmerking te komen (bijvoorbeeld IOC elders geschoten – geen vuurwapenverlof – met minimaal 3 scores opgenomen in een of meerdere KNSA-Rankingoverzichten) worden nogmaals verzocht om uiterlijk vóór 1 september 2017 een ontheffingsaanvraag bij het bestuur in te dienen. Dit kan per e-mail: jz@hsvdehelm.nl of via Postbus 444, 5700 AK Helmond. Het bestuur zal daarna zo spoedig mogelijk een besluit nemen en op de aanvraag reageren.

Het aanvraagformulier ontheffing deelname IOC waarin de ontheffingsmogelijkheden zijn opgesomd en toegelicht, kan worden gedownload via de verenigingssite www.hsvdehelm.nl rubriek “Downloads” (eerst inloggen).

Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen! 

Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen! 

Overeenkomstig de Circulaire Wapens en Munitie, artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

In tegenstelling tot andere jaren ontvangt U hierover geen brief meer van de politie!

Daarom het dringende advies: MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK MET DE POLITIE ( KCT )via het algemeen telefoonnummer 0900-8844 of rechtstreeks via 088-9630801 . Houd uw klantnummer bij de hand (staat vermeld in uw verlof).

Hebt u 2 verloven, laat dan een dubbele tijd inplannen! Lees “Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen! “ verder

Deelnemers proef E-screener gevraagd

Deelnemers proef e-screener gevraagd

Eerder is al gemeld dat ondanks de vele bezwaren van de zijde van de KNSA de Wet Wapens en Munitie bij wet van 29 mei 2017 is gewijzigd. Onder andere wordt een psychologische test (zgn. e-screener) voor potentiële verlofhouders ingevoerd.

De e-screener, die is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, wordt niet alleen nog gekalibreerd (vergeleken met een standaard om de eigenschappen vast te stellen) maar ook gevalideerd (controleren van de methode).

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarvoor de opdracht gegeven aan TNO.

Ten behoeve van die kalibratie en validatie wordt bij wijze van proef de e-screener door een groep van 500 personen ingevuld. Aan de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en aan de Verzamelaarsvereniging Edouard de Baumont is gevraagd om het benodigde aantal personen te selecteren.

De uitkomst van de afname van de e-screener zal in het kader van dit onderzoek, op geen enkele wijze gevolgen hebben voor het wapenverlof van de betreffende personen.

De KNSA vraagt thans aan sportschutters of zij bereid zijn daaraan mee te werken. Men kan zich via een online formulier bij de KNSA melden. Het formulier met de gegevens moet uiterlijk 1 september 2017 worden ingediend.

Voor meer informatie over het bovenstaande en ook voor de invulling van het online formulier wordt verwezen naar het nieuwsbericht van 4 juli 2017 op de KNSA-site: www.knsa.nl