Algemene Vergadering HSV de Helm 21 Maart 2018

Algemene Vergadering HSV de Helm 21 maart 2018

Beste collega-schutter,

Bijgaand tref je de uitnodiging en agenda voor de Algemene Vergadering van woensdag 21 maart 2018 aan.
De vergadering begint, mede met het oog op de viering van 45 jaar vereniging, om 19:30 uur en zal zoveel mogelijk worden beperkt zodat we aan het einde voldoende tijd overhouden om samen met jullie een drankje en hapje te nuttigen.

Zoals eerder (begin december 2017) medegedeeld zal tijdens deze avond zowel de 44e als 45e Algemene Vergadering worden gehouden, over de jaren 2016 en 2017.

Op het ledendeel van de website (eerst inloggen), onder “Vereniging > Bestuur > Algemene Vergadering” zijn sinds begin december 2017 een toelichtende brief, het Jaarverslag 2016 en de Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2016 opgenomen. Daaraan zullen morgen deze Uitnodiging/Agenda, het Jaarverslag 2017 en twee wijzigingen (Huishoudelijk en Veiligheids Reglement) worden toegevoegd. Zodra de Kascommissie haar werkzaamheden heeft kunnen afronden zullen ook de Financiele Jaarstukken worden toegevoegd.
Tijdens de Algemene Vergadering zullen de onderliggende stukken waar nodig (uitgebreid) worden toegelicht en zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van (toelichtende) vragen.

Graag zien we jullie op woensdag 21 maart 2018, 19:30 uur.

Met collegiale schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Ton van der Zanden, Voorzitter Bert de Haas, Vice-Voorzitter / Penningmeester / wnd Ledenadministratie Ben Jacobs, Bestuurslid Juridische Zaken / wnd Secretaris Rini van Tilburg, Bestuurslid Communicatie

Uitnodiging-agenda AV 21 maart 2018 (PDF)