Nieuw WM 32 inlichtingenformulier

Nieuw WM 32 Inlichtingenformulier

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld en meegestuurd.
Een en ander is recent ook in een Nieuwsbrief uitgelegd.

Met die Nieuwsbrief werd ook een WM 32 formulier als bijlage meegestuurd, dit is echter inmiddels vervangen door een ander exemplaar.

Het nieuwe WM32 Inlichtingenformulier staat reeds op de site, in het besloten ledendeel (eerst inloggen) onder de rubriek “Downloads”