Privacyverklaring, Informatiebrochure en Protocol Gegevensbescherming gewijzigd

Privacyverklaring, Informatiebrochure en Protocol Gegevensbescherming gewijzigd

De KNSA heeft in oktober 2018 drie modellen voor schietsportverenigingen aangepast en op de KNSA-websitepagina AVG vervangen.
Het model “Privacyverklaring” is aangepast inzake de rechten van betrokkenen en het model “Protocol Omgang met en bescherming van Persoonsgegevens” en het model “Informatiebrochure Privacy en gegevensbescherming” zijn uitgebreid met een tekst inzake het publiceren van foto’s door verenigingen en de KNSA.
De 3 genoemde documenten van onze vereniging zijn eveneens aangepast en zijn terug te vinden onder de rubriek Vereniging > bestuur > regelgeving en onder de rubriek Downloads > AVG (eerst inloggen).