Vervallen Politietrainingen dinsdagavonden

Vervallen Politietrainingen dinsdagavonden

Beste collegaschutter,

Op 30 september j.l. heb je een nieuwsbrief van de vereniging ontvangen. Daarin werden, in verband met trainingen Politie, vijf dinsdagavonden vermeld waarop onze vereniging niet zou kunnen trainen.

Eerder hebben wij gemeld dat de Politie, door omstandigheden, op dinsdagavond 23 oktober geen gebruik van de schietbaan kon maken. Deze avond is toen weer vrijgegeven voor ons eigen leden (trainingen KKG en Parcours/MP). Inmiddels is ook bekend geworden dat de overige vier dinsdagavonden moeten worden doorgeschoven naar 2019 en nu dus kunnen worden vrijgegeven voor onze eigen trainingen. Het betreft: 13 en 27 november en 4 en 11 december 2018.

De betreffende Commissarissen zijn op de hoogte en zullen je zoals te doen gebruikelijk ontvangen voor de training. Excuses voor eventueel ongemak.

Met vriendelijke groet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”