Legesbedragen wapenverloven per 1-1-2019 omhoog

LEGESBEDRAGEN WAPENVERLOVEN PER 1-1-2019 OMHOOG.

Per 1 januari 2019 bedragen de leges:
a. voor de verkrijging van een verlof 130 euro (was 65 euro)
b. voor het verlengen van een verlof 60 euro (was 30 euro)
c. voor het wijzigen van een verlof, bijvoorbeeld bij- of afschrijving van een wapen, 30 euro (was 15 euro)

Het bovenstaande is op 19 november jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 november 2018, nr. 2362982, houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met een verhoging van enkele leges).

De huidige legesbedragen (65, 30 en 15 euro) zijn in 2015 vastgesteld en bedroegen 50% van de personeelskosten die aan politiezijde gemoeid zijn met de uitvoering van deze korpscheftaak (afhandeling wapenverloven).
Als tweede stap in het zoveel mogelijk kostendekkend maken van de leges voor de afhandeling van bepaalde wapenverloven en ontheffingen worden nu de legesbedragen verdubbeld, zodat zij een volledige compensatie bieden voor de aan politiezijde gemoeide personeelskosten.