Ingelaste wedstrijd zaterdag 24 november.

Ingelaste wedstrijd zaterdag 24 november

We willen graag nog je aandacht vragen voor een ingelaste wedstrijd PG 100 op zaterdag 24 november aanstaande.

Parcours/MP en GKG kunnen die dag niet trainen.

Op verzoek van de commissaris kan eventueel wel op een alternatieve datum worden getraind.