Contributie 2020 herinnering

Contributie 2020

Op 2 augustus j.l. is er een mail naar alle leden van de vereniging gestuurd. Hierin werd, onder verwijzing naar de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019, verzocht gehoor te geven aan het tijdens de vergadering breed door de leden gedragen voorstel van enkelen van hen om het contributiemoment naar voren te halen. Als moment werd 1 november in plaats van 1 januari voorgesteld. De achtergronden van dit voorstel zijn opgenomen in het mailbericht van 2 augustus j.l. Het Bestuur heeft dit voorstel van de vergadering overgenomen en zal dit voor de toekomst laten formaliseren tijdens de AV 2020 en hiervoor te zijner tijd de interne regelgeving aanpassen en ook als zodanig via de website kenbaar maken.

Ondanks het feit dat 2 augustus voor velen midden in de zomervakantie viel was het bijzonder om te zien dat de eerste betalingen nota bene al diezelfde dag bij ons binnenkwamen. Ook daarna hebben nog een behoorlijk aantal leden gehoor gegeven aan de oproep, waarvoor hartelijk dank. Voor hen geldt dit mailbericht uiteraard niet! Maar afgelopen weken bleek ook dat een aantal leden de oproep, juist vanwege dat vakantiemoment, hebben gemist en dat kunnen wij begrijpen. Sommigen van hen adviseerden om een herinnering te sturen zodat die leden straks na 1 november niet plotseling worden geconfronteerd met een bericht dat ze hun contributie nog niet hebben voldaan. We nemen die suggestie graag over maar willen hiermee niet onbedoeld druk leggen. Zie dit bericht dan ook als een vriendelijke herinnering aan de gemaakte afspraken.