UPDATE CORONAVIRUS!

Update Coronavirus!

Beste collega schutters,

Afgelopen weekend hebben wij jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen met het Coronavirus en de adviezen die wij, in lijn met die van het RIVM, meegeven in relatie tot het bezoeken van onze accommodatie. Deze adviezen staan op dit moment nog onverkort overeind, echter inmiddels is er wel wat veranderd waar het gaat om aanscherping van de maatregelen voor de Provincie Noord-Brabant (zie hierna). Om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden adviseert NOC*NSF om tot en met komend weekend alle sportwedstrijden in de Provincie af te gelasten. Dat hebben wij inmiddels in overleg met Militair Wapen Nederland (MWN) voor zaterdag, en onze eigen commissaris Lucht voor zondag, ook gedaan. De MWN en FT wedstrijden gaan dus niet door.

Ook de KNSA treft maatregelen. Zo komen de “Districtsledenvergaderingen” (District IV, 12 maart in Waalre) te vervallen en zullen deze op een later moment opnieuw worden uitgeschreven.

Onze eigen trainingen gaan vooralsnog wel door omdat hier over het algemeen geen grote groepen mensen gelijktijdig aanwezig zullen zijn. Door het uitvallen van de MWN wedstrijd is er zaterdag 14 maart een reguliere trainingsdag gepland. De betreffende commissarissen zijn op de hoogte.

Uiteraard doen we een dringend beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid om niet naar de baan te komen als je bepaalde ziekteverschijnselen (zie https://rivm.nl) vertoont. Mocht je wel komen trainen vermijd dan zoveel mogelijk sociale contacten, houd je aan de hygiëne adviezen en keer na de training ook weer snel huiswaarts.
De sportkoepel NOC*NSF heeft inmiddels een themadossier over het ‘Coronavirus en sport’ gepubliceerd dat naarmate er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt bijgewerkt. Via https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/het-coronavirus-en-sport/ kun je het themadossier op de voet volgen. Bij nieuwe relevante ontwikkelingen komen wij weer op de lijn. Voor vragen kun je altijd terecht op bestuur@hsvdehelm.nl

Met collegiale schuttersgroet,

Bestuur H.S.V. “De Helm”

Berichtgeving NOC*NSF voor sportverenigingen:

De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Burgemeester Weterings van Tilburg riep de inwoners op om de komende zeven dagen het aantal sociale contacten te beperken. “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn.”

Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant tot en met maandag 16 maart evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en alle organisatoren van bijeenkomsten opgeroepen de bijeenkomst te heroverwegen gezien de oproep tot het matigen van contacten.

Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord – Brabant alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Daarmee wordt de inwoners van Noord-Brabant de gelegenheid gegeven om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020.