Opening zonder inschrijven

Opening zonder inschrijven

Beste schutters, leden van HSV De Helm,

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is aangegeven, gaan we vanaf maandag 6 september weer schieten zonder inschrijven. Ook de kantine zal vanaf dat moment weer open zijn.

We willen iedereen erop wijzen dat dit niet betekent dat alle Corona maatregelen zijn vervallen. Op de baan en in de kantine dient iedereen nog steeds anderhalve meter afstand te houden tot de andere aanwezigen.

Als je symptomen vertoont die wijzen op Corona wordt er van je verwacht dat je thuisblijft. Neem je verantwoordelijkheid zodat we de baan en de kantine ook in de toekomst open kunnen houden.

De toegang tot de baan zal als vanouds weer via de kantine verlopen en het presentie-register ligt ook weer centraal op een tafel in de kantine. Het aftekenen en stempelen van je schietboekje wordt gedaan door de Commissaris of Baancommandant.  Zij zijn ook de personen die schietplaatsen toewijzen aan de schutters.

In de kantine is een opstelling gemaakt die het mogelijk maakt om zittend een drankje te nuttigen en een praatje te maken met je medeschutters.  We willen benadrukken dat alleen zittend mag worden gedronken.  Er mag niet met de tafels of stoelen worden geschoven, laat alle tafels, stoelen en barkrukken op de plek staan waar ze nu ook staan.  Een “bottleneck” is de trap vanuit de kantine naar de baan, we willen iedereen vragen hoffelijk te zijn en elkaar de ruimte te geven om deze trap te gebruiken.

 Vooruitlopend op het algehele rookverbod in de horeca, houden we de rookruimte naast de kantine gesloten. 
Leden die willen roken wordt gevraagd dit buiten in de daar aanwezige ruimte te doen.

 Als er schutters zijn die zich op dit moment nog niet veilig voelen om zich door de kantine te begeven, willen die dat dan melden aan het bestuur zodat die voor een gepaste oplossing kan zorgen.

Ter info staan hieronder de openingstijden van de baan en van de kantine vermeld:

Openingstijden baan (met ingang van 6 september 2021):

Het bestuur heeft na overleg met de commissarissen en coördinatoren besloten de schiettijden zoals die nu gelden voorlopig niet aan te passen;

Maandag: 
18:30 uur – 19:30 uur    Historisch wapen
19:30 uur – 22:00 uur   Pistool / Revolver

Dinsdag: 
18:30 uur – 20:00 uur    KKG  (even weken 50 mtr, oneven weken 100 mtr)
18:30 uur – 20:00 uur    Luchtgeweer (even weken 50 mtr, oneven weken 100 mtr)
20:00 uur – 23:00 uur    IPSC Handgun

Woensdag:
18:00 uur – 19:30 uur    Historisch wapen
19:30 uur – 22:00 uur    Pistool / Revolver

Donderdag:
19:00 uur – 22:00 uur    Geweer (50 en 100 mtr)

Vrijdag:
1e  vrijdag van de maand
19:00 uur – 20:00 uur    Lopend varken (KKG semi-automaat)
20:00 uur – 21:00 uur    Lopend varken (GKG semi-automaat)
21:30 uur – 22:30 uur     Pistool / Revolver

2e, 3e, 4e en evt 5e  vrijdag van de maand
18:30 uur – 20:30 uur    KKG 12 meter
20:30 uur – 22:30 uur    Pistool / Revolver

Zaterdag:
09:00 uur – 11:30 uur    IPSC Handgun
11:30 uur – 13:00 uur     Militair / Service Pistool
13:00 uur – 15:00 uur    Geweer (100 mtr)
15:00 uur – 17:00 uur    Geweer (100 mtr) géén uitgifte verenigingswapans

Openingstijden kantine:

Maandag – woensdag – donderdag – vrijdag :     19:30 – 23:00 uur
Zaterdag :                                                                                 12:00 – 17:00 uur