Jaarplanning 2021 / ALV

Jaarplanning 2021 / ALV

Met ingang van 6 september trainen we zonder inschrijving en is de kantine weer geopend. Als bestuur zijn wij blij dat we deze stappen hebben kunnen zetten en daarmee ook weer ruimte kunnen bieden voor wedstrijden en andere activiteiten.

Op de website is de kalender bijgewerkt met de jaarplanning voor de resterende maanden van dit jaar.

Graag verwijzen we naar deze planning in verband met wedstrijden die op zaterdagen worden gehouden. Op die zaterdagen kunnen de trainingen van “De Helm” geen doorgang vinden en is er voorzien in alternatieve mogelijkheden.

Zie hiervoor het eerdere mailbericht, maar je kunt bij je commissaris nagaan wat de alternatieven zijn.

De jaarplanning 2021 staat in het besloten ledendeel, dus eerst inloggen.

We wijzen erop dat op zaterdag 18 september aanstaande al trainingen vervallen vanwege de Interland Nederland-Duitsland van .30M1 Nederland.

Noteer deze en andere data uit de jaarplanning in je agenda, zo voorkom je een onnodige komst naar de baan.

Tot slot willen we je informeren dat de datum voor de Algemene Vergadering van de vereniging definitief is vastgesteld op dinsdag 2 november 2021. Dit is later dan de eerder gecommuniceerde voorlopige datum van 5 oktober.

Deze datum bleek bij nader inzien, mede vanwege de binnenkort te verwachten persconferentie en aanpassingen in de Corona-maatregelen, op praktische knelpunten te stuiten.

Meer informatie over de Algemene Vergadering volgt snel. De uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken zullen tijdig (uiterlijk twee weken voor aanvang) worden gepubliceerd.