Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs

Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs

Vanaf zaterdag 25 september 2021 zijn nieuwe versoepelingen van toepassing. De belangrijkste wijziging voor de (schiet)sport is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandregel. We kunnen de schietbaan dus weer volledig openstellen en alle schietpunten als vanouds gebruiken.

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Vanaf 25 september is gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’) verplicht voor de horeca, en daarmee ook voor sportkantines. Een coronatoegangsbewijs ontvang je als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs bezit of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021.

Wanneer je de accommodatie bezoekt om uitsluitend schietsportactiviteiten te verrichten zal er geen controle op het coronatoegangsbewijs plaatsvinden, maar wel wanneer je in de kantine wilt verblijven.

Hiervoor zullen wij de CoronaCheck Scanner gebruiken.

In de kantine gaan we enkele fysieke aanpassingen doen om op een zo praktisch mogelijke wijze invulling te geven aan de maatregelen. Voor alle schutters geldt nog steeds dat zij via de kantine de accommodatie betreden Zij die de vereniging alleen bezoeken voor een training kunnen het presentieregister aftekenen en direct doorlopen naar de schietbaan.

Het horecagedeelte zal zichtbaar worden afgescheiden. Alleen als je je daar, voor of na de training, wilt begeven voor het (zittend) nuttigen van eten en drinken is een Coronatoegangsbewijs nodig.

Dat bewijs is niet nodig als je bij het aangewezen afhaalpunt je eten of drinken afhaalt en dat buiten op het terras nuttigt. Op de schietbaan zelf mogen sowieso geen dranken of etenswaren worden genuttigd.

Het bestuur zal komende periode de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen blijven evalueren en waar mogelijk of nodig de procedures aanpassen.