Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur

Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur

Beste collega schutters

Algemene Vergadering, dinsdag 2 november 2021
Op dinsdag 2 november aanstaande vindt, in de kantine van de schietbaan, de Algemene Vergadering plaats. Deze start om 20:00 uur en de dan geldende Coronaregels (momenteel QR scan) zijn van toepassing. De stukken kunnen vanaf dinsdag 19 oktober via de website worden geraadpleegd.

Contributie 2022
De uiterste betaaldatum voor de contributie 2022 is 31 oktober 2021. Mocht je je contributie nog niet hebben voldaan doe dat dan alsnog in de komende twee weken. Bij vragen over de contributie, stuur een bericht naar penningmeester@hsvdehelm.nl
De contributie voor 2022 bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155). Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.
Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Pilot: geweertraining op zondag
Vanwege wedstrijden of andere omstandigheden valt, met name op zaterdagen, een aantal trainingsmomenten voor de vereniging uit. Als het past in de planning kunnen, ter compensatie, extra trainingsmomenten worden aangevraagd.

Vanuit de groot kaliber geweergroep heeft ons lid Rob Bombeeck aan de coördinator geweer en het bestuur aangeboden op enkele zondagochtenden de organisatie van extra geweertrainingen op zich te nemen. Met Rob hebben we afgesproken dat we, voordat we eventuele afspraken voor 2022 maken, eerst bij wijze van proef enkele zondagen in november en december inplannen. Zo kunnen we het animo voor deze extra trainingen peilen. Degenen die zich hiervoor aanmelden krijgen door Rob aanvullende informatie toegestuurd.

Concreet betekent e.e.a. dat op zondagochtend 14 november en 5, 12 en 19 december de mogelijkheid bestaat om tussen 10 en 12 uur te trainen voor geweer. Er is gedurende deze proefperiode geen mogelijkheid tot vrije inloop, er worden geen verenigingswapens en/of munitie uitgegeven en ook de kantine zal gesloten blijven. Klein kaliber geweerschutters zijn, evenals op zaterdag, welkom zich aan te melden voor deze extra trainingen.

Bij interesse stuur een mailbericht naar zondag@hsvdehelm.nl

Nieuwe kantine collega’s
Nu onze kantine alweer enkele weken geopend is willen we jullie graag voorstellen aan Inge, Mathieu en Kevin. Sinds kort zijn zij, naast de vertrouwde gezichten van Francien, Dymphy, Marij en Harrie, onze nieuwe horeca collega’s. Wij wensen hun veel succes, maar zeker ook plezier in deze nieuwe rol.

Weer introducés en gastschutters welkom
Introducés en gastschutters zijn, onder de huidige versoepelingen van de Corona maatregelen, per direct weer welkom bij onze vereniging.
Voor gastschutters, verlofhouders van andere verenigingen die tegen betaling gebruik willen maken van onze faciliteiten, geldt dat aanvragen voor gebruikmaking van de schietbaan, via het bestuur lopen (bestuur@hsvdehelm.nl).
Voor introducés is het introducébeleid, zoals we dat al jaren kennen en is gepubliceerd op de website, van toepassing. Alleen een schutter die zelf al minimaal twee jaar lid is van de vereniging en over een eigen verlof beschikt mag zonder vooraankondiging een introducé meebrengen. Deze introducé moet 18 jaar of ouder zijn. Beiden, lid en introducé, dienen aan de bar het introducéregister volledig in te vullen en zich vervolgens bij de baancommandant te melden. De op dat moment geldende Corona maatregelen zijn ook op de introducé van toepassing.
Voor kennismakingen, in het kader van individuele interesse in de schietsport en een mogelijk lidmaatschap van onze vereniging, dient contact te worden opgenomen met kennismaking@hsvdehelm.nl . Dit geldt ook voor groepskennismakingen schietsport.