Accommodatie per direct gesloten!

Accommodatie per direct gesloten!

Helaas is er, naar aanleiding van de persconferentie van zojuist, wederom geen goed nieuws te melden. Niet voor jou en je naasten persoonlijk zo vlak voor het kerstreces, maar ook niet voor onze sport.

De accommodatie zal met directe ingang gesloten zijn voor alle schietsportactiviteiten en horeca, in ieder geval tot 14 januari 2022.

Alle nog geplande trainingen, wedstrijden en andere activiteiten, zoals de voorgenomen nieuwjaarsreceptie, komen hiermee te vervallen.

Er is één uitzondering: de buiten trainingen voor Lucht / Field Target kunnen wel doorgang vinden, echter enkel overdag tot uiterlijk 17:00.

Neem bij vragen hierover contact op met de commissaris en/of sleutelhouder(s) voor het luchtschieten.

We houden contact, en mocht de situatie komende weken wijzigen dan zullen we je via de mail op de hoogte brengen. 

Ondanks alles wensen we jou en je dierbaren toch fijne feestdagen toe.