Nieuwsbericht leden 22 januari 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 22 januari 2022

Overleggen schietregister bij verlofverlenging in 2022

Bij verlofverlengingen in januari van dit jaar is gebleken dat Korpscheftaken, anders dan in 2020 en 2021, in de verlengingsbrief weer vraagt om bij de aanvraag verlenging verlof onder andere ook weer het schietregister te overleggen. Alle verlofhouders worden daarom dringend geadviseerd hier rekening mee te houden. Als er een acceptabele reden is voor het niet kunnen halen van minimaal 18 schietbeurten in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag verlenging, dan doe je er goed aan om hierover nu al contact op te nemen met Korpscheftaken en niet hiermee te wachten tot aan de afspraak verlenging.

Interne competitie 2021-2022

Nu de baan sinds 15 januari 2022 weer is geopend, worden alle verlofhouders vriendelijk doch dringend verzocht om de competitie, die 1 november 2021 van start is gegaan, snel weer op te pakken en er voor te zorgen dat men deze tijdig vóór 31 oktober 2022 heeft afgerond (minimaal 5 wedstrijden in één discipline).
Dit geldt ook voor degenen die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd voor de eerste maal een verlof aan te vragen. Ook zij dienen in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag, naast het minimum aantal van 18 schietbeurten ook ten minste 5x aan de interne competitie te hebben deelgenomen. Zoals bekend vallen de 5 competitiewedstrijden onder de 18 schietbeurten.

Prijsaanpassing verenigingsmunitie

In verband met de sterk gestegen munitieprijzen, vooral van de klein kaliber .22LR munitie, ziet ons bestuur zich helaas genoodzaakt om deze munitie (.22LR) met ingang van 1 februari 2022 te verhogen van 5,00 naar 7,50 euro per doosje.
De prijzen van de overige munitie kunnen vooralsnog op de huidige prijs per doosje worden gehandhaafd.

Jaarplanning 2022

Deze staat in het besloten ledendeel van de website gepubliceerd.