Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

KNSA licentiepassen
De KNSA licentiepassen 2022 zijn inmiddels af te halen bij de bar. Deze heb je nodig bij deelname aan wedstrijden en bij het verlengen van je verlof.
De KNSA licentiepas 2021 is nog tot 1 maart geldig!

Aanvang schietoefeningen / veiligheid!
Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen.
In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht.

Verlofverlenging in 2022 / Aantal schietbeurten
In het vorige nieuwsbericht van 22 januari heeft ons bestuur al laten weten dat dit jaar bij de verlofverlengingen het schietregister weer aan Korpscheftaken moet worden overgelegd.
Als iemand niet voldoende schietbeurten (minimaal 18) heeft behaald en dat hem/haar niet is aan te rekenen, kan de politie een uitzondering daarvoor maken.
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld lange tijd niet hebben kunnen schieten vanwege ziekte of langdurig verblijf in het buitenland of sluiting van de accommodatie vanwege een lockdown.
Dit is ter verdere beoordeling aan de politie.
De hiervoor genoemde uitzondering die de politie kan maken geldt niet voor degenen die niet hebben kunnen schieten omdat zij niet over een coronatoegangsbewijs (CTB) beschikken.
Zie in dit verband de rubriek Wet- en Regelgeving in het Bondsblad “Schietsport” van januari 2022, pagina21.

Certificaat vereniging verlengd!
Een van de eisen om voor een vuurwapenverlof in aanmerking te kunnen komen is dat een schutter lid moet zijn van een gecertificeerde vereniging.
Zoals bekend is onze vereniging gecertificeerd en ons bestuur dient er op toe te zien dat het verleende Certificaat tijdig wordt verlengd!
Dit jaar was het weer zo ver.
Op woensdag 2 februari jl. hebben wij een bezoek gehad van de auditor van de KNSA.
De penningmeester en het bestuurslid juridische zaken hebben de auditor te woord gestaan.
Deze heeft zich wederom positief uitgelaten over hoe wij de zaken voor elkaar hebben. De KNSA heeft op 9 februari 2022 het Certificaat verlengd en dus kan de vereniging er weer 4 jaar tegen!

Rookverbod
We vinden steeds meer sigarettenpeuken op diverse plaatsen op het buitenterrein van onze accommodatie.
Op de gehele accommodatie is, zoals je weet, roken verboden met uitzondering van de overkapte buitenruimte onder aan de trap naar de kantine.
Deponeer je peuken in de daarvoor bestemde asbakken en niet her en der in de tuin of op het parkeerterrein.