Nieuwsbericht leden 12 juni 2022

Nieuwsbericht leden 12 juni 2022

UITREIKEN VERENIGINGSWAPENS (GEWEER)           

De laatste tijd bereiken ons bestuur vragen van aspiranten en van 1e jaars leden over de tijden dat tijdens de trainingsavonden en op zaterdag verenigingswapens worden uitgereikt voor de wapengroepen klein en groot kaliber geweer (KKG en GKG).
De tijden dat verenigingswapens worden uitgereikt zijn gelijk aan de voor genoemde wapengroepen vastgestelde schiettijden met een beperking op zaterdag, zoals aangegeven op de verenigingssite, te weten:
– dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur (KKG)
– donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (KKG en GKG)
– vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (KKG)
– zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur (KKG en GKG). Na 15.00 uur kan tot 17.00 uur nog wel met eigen wapens worden geschoten maar verenigingswapens worden dan niet meer uitgereikt.
BAANCOMMANDANTSCHAP

Leden zijn verplicht om bij toerbeurt toezicht te houden op de schietactiviteiten en wel volgens een namens het bestuur door de commissarissen van de diverse wapengroepen opgesteld rooster.
De lijsten met baancommandanten staan op de verenigingssite, rubriek Leden > Baancommandant (eerst inloggen) en ze hangen ook op het publicatiebord in de kantine. Zorg er voor dat je de dag(en) waarop je bent ingedeeld goed in je agenda zet.
Het bestuur verzoekt iedereen dringend om hier serieus mee om te gaan. Jouw collega schutters rekenen op je aanwezigheid. Bedenk dat elk verzuim een extra belasting betekent voor anderen!
Als je bij nader inzien verhinderd blijkt te zijn dien je zelf te zorgen voor vervanging hetgeen in beginsel niet anders kan dan door ruiling met een ander.
Een simpele mededeling zoals ‘ik kan vanavond niet’ of een lid blijft zonder enige reactie weg, is niet aanvaardbaar en zal daarom als een 1e verzuim worden aangemerkt. Na een 2e verzuim kan het bestuur aan betrokkene sancties opleggen.

UW PERSOONLIJKE VEILGHEID

Dragen gehoorbescherming
Op de schietbaan is het dragen van deugdelijke gehoorbescherming verplicht. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Gehoorschade als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke gehoorbescherming is voor eigen risico!
Dragen veiligheidsbril
Het dragen van een deugdelijke veiligheidsbril bij het schieten wordt ten zeerste aangeraden. Vooral ook bij het schieten met zwart kruit wapens. Er bestaat altijd kans op rondvliegende metaaldeeltjes, hete hulzen, oliespatten of kruitdeeltjes.
Een veiligheidsbril is bij dynamische disciplines verplicht, zowel voor schutters als voor het op de schietbaan aanwezige kader.
Ook het dragen van een veiligheidsbril is uw eigen verantwoordelijkheid. Letsel ten gevolge van het niet dragen van een deugdelijke veiligheidsbril is voor eigen risico.

AANVANG SCHIETOEFENINGEN / VEILIGHEID

Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen. In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht.