Nieuwsbericht leden 18 juli 2022

Nieuwsbericht leden 18 juli 2022

Op 22 mei jl. heeft ons bestuur middels een nieuwsbericht aan jullie laten weten dat het door 3 deskundigen opgestelde eindrapport van de e-screener gereed was en dat uit dit rapport blijkt dat de e-screener ondeugdelijk is.

Op grond van dit rapport heeft de Minister van Justitie en Veiligheid afgelopen vrijdag 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

Omdat de minister dit heeft besloten moet de Regeling wapens en munitie (Rwm) op dit punt gewijzigd worden en ook het bedrag dat aan leges betaald moet worden moet in de Regeling worden verlaagd. 

Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen.

De KNSA heeft het ministerie verzocht om zo spoedig mogelijk de wijziging van de Regeling te effectueren, zodat leden zo snel mogelijk weer verlof kunnen aanvragen.
Leden die momenteel overwegen om voor het eerst een wapenverlof aan te vragen wordt geadviseerd om vooralsnog geen afspraken te maken met een wapenhandelaar over de aankoop van een wapen en doe vooral ook geen aanbetaling op een wapen. Wacht tot dat er vanuit het Ministerie en de KNSA meer informatie komt.

Voor een meer uitvoerige toelichting op dit onderwerp en voor inzage van de brief van de Minister aan de Kamer, wordt verwezen naar de website van de KNSA,  www.knsa.nl