Nieuwsbericht leden 23 oktober 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 23 OKTOBER 2022

Beste collega-schutters,

(NIEUWE) WIJZIGING WM32-FORMULIER
Diegenen die een nieuw wapenverlof aanvragen en diegenen die hun bestaande verlof verlengen, zijn verplicht om een inlichtingenformulier (WM32) bij die aanvraag c.q. verlenging bij te voegen.
Dit formulier is onlangs gewijzigd en via het nieuwsbericht van 26 september hebben wij dat aan iedereen laten weten.
Een van de wijzigingen betrof het vermelden van de ID-gegevens, zoals paspoort of rijbewijs met het nummer en datum van afgifte door de 3 referenten.

Bezwaar KNSA
De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het formulier, in het bijzonder tegen de vraag om identiteitsgegevens in te vullen, omdat het hier om uiterst gevoelige persoonsgegevens gaat die zichtbaar zijn voor aanvrager en voor de andere referenten.

ID-gegevens worden van het formulier verwijderd
De Korpsleiding van de Politie heeft aan de KNSA laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om de vraag betreffende de ID-gegevens te schrappen. Tevens heeft de Politie laten weten dat deze gegevens per direct niet meer behoeven te worden ingevuld.

Nieuw WM32 formulier
Het formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden. De ID-gegevens moeten dus niet meer worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.
Zodra het nieuwe WM32 formulier beschikbaar is zal dat formulier op de website van de vereniging worden geplaatst.

IOC 2021-2022; laatste week!
De laatste week van dit competitiejaar is aangebroken. Op 31 oktober aanstaande dienen alle verlofhouders:
– òf de competitie te hebben vol geschoten (minimaal 5 wedstrijden in één discipline; overzichten van de scores per discipline staan op de verenigingssite);
– òf de competitie hebben vol geschoten bij een andere verenging waarvan je lid bent (dan ontheffing deelname IOC bij onze vereniging aanvragen bij het bestuur onder overlegging van een verklaring van het andere verenigingsbestuur);
– òf 3 externe wedstrijden hebben geschoten die meetellen voor de KNSA-Ranking (dan ontheffing deelname IOC bij onze vereniging aanvragen bij het bestuur onder overlegging van het KNSA Ranking-overzicht);
– òf een (gemotiveerde) ontheffing deelname aanvragen bij het bestuur als men denkt hiervoor een goede reden te hebben.
De benodigde formulieren (aanvraag ontheffing deelname IOC en verklaring van andere vereniging) kun je downloaden van de verenigingssite, rubriek Leden > Downloads > IOC gerelateerd. Een ontheffing deelname IOC kan worden aangevraagd via het mailadres: jz@hsvdehelm.nl

IOC 2022-2023
Het competitiejaar 2022 – 2023 gaat op 1 november aanstaande van start en eindigt op 31 oktober 2023. De voor de diverse wapengroepen vastgestelde competities zijn ongewijzigd gebleven. In een aantal gevallen kan een ontheffing van de verplichte deelname aan de interne competitie worden aangevraagd bij het bestuur. Wanneer dit van toepassing is en welke stukken je daarbij moet overleggen kun je terugvinden in onder andere het ‘Aanvraagformulier ontheffing deelname aan IOC 2023’. Dit formulier kan worden gedownload van de verenigingssite, zoals hiervoor bij het competitiejaar 2021-2022 al is aangegeven.

Het bestuur wenst jullie heel veel succes en schietplezier toe bij de nieuwe competitie 2022-2023!