Overlijden Piet van de Werff

Overlijden Piet van de Werff

Wederom hebben we helaas afscheid moeten nemen van een icoon van onze vereniging. Wij ontvingen het trieste bericht dat vanochtend, zondag 28 november 2021, in alle vroegte ons zeer gewaardeerde lid van het eerste uur, Piet van de Werff, op 82 jarige leeftijd is overleden.

Met lidnummer 37 en KNSA licentienummer 533 was Piet al meer dan 50 jaar in de schietsport actief.

 Enkele maanden na de oprichting in maart 1973 werd Piet lid van H.S.V. “De Helm”. Vanaf dat moment is hij de vereniging altijd trouw gebleven. Lange tijd ook samen met zijn vrouw Jo, die jarenlang de boekjes van onze schutters afstempelde en erop toe zag dat dat de registratie van schietbeurten zorgvuldig gebeurde.

 Ook al was hij de laatste jaren niet meer in staat zelf actief de schietsport te beoefenen, Piet kwam af en toe toch nog een avondje langs om op zijn favoriete plekje, aan de kop van de bar, een biertje te nuttigen en bij te praten met zijn collega-schutters. Na het overlijden van Jo in september 2019 ging het met Piet ook snel minder goed, maar tot het laatste moment is hij lid van de vereniging gebleven. Op het moment van overlijden was Piet zelfs het op één na langstzittende lid van de vereniging. De club zat in zijn hart!

We wensen Piet zijn kinderen, familie, kennissen en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het is momenteel nog ongewis hoe het afscheid van Piet eruit zal gaan zien. We houden jullie op de hoogte. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de penningmeester/vice-voorzitter.

Schietbaan tot 18 december vanaf 17:00 gesloten

Schietbaan tot 18 December vanaf 17:00 gesloten

Op basis van de Corona-persconferentie van gisteravond zijn wij de helaas genoodzaakt om tot 18 December aanstaande de baan en kantine vanaf 17:00 ’s avonds te sluiten.

Dat betekent dat onze vereniging de komende 3 weken:
op doordeweekse dagen gesloten zal blijven
in de weekends overdag geopend kan zijn

Het bestuur is momenteel aan het onderzoeken op welke manier de tussenliggende weekends zullen worden ingevuld.
Zodra er meer bekend is, zullen we jullie daarover informeren.

Nieuw overzicht baancommandant rooster

Nieuw overzicht baancommandant rooster

In het besloten ledendeel van de website ( dus eerst inloggen ) is een nieuw overzicht te vinden met betrekking tot de Baancommandant rooster indeling.

Zorg er dus voor dat je de datum(s) waarop je bent ingedeeld goed in je agenda zet.
Voor de Geweer trainingen op de zaterdag is dit dus de gehele middag vanaf 13:00.
Je collega schutters rekenen op je komst!

Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur

Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur

Beste collega schutters

Algemene Vergadering, dinsdag 2 november 2021
Op dinsdag 2 november aanstaande vindt, in de kantine van de schietbaan, de Algemene Vergadering plaats. Deze start om 20:00 uur en de dan geldende Coronaregels (momenteel QR scan) zijn van toepassing. De stukken kunnen vanaf dinsdag 19 oktober via de website worden geraadpleegd. Lees “Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur” verder

Contributie 2022

Contributie 2022

De uiterste betaaldatum voor de contributie 2022 is 31 oktober 2021. Mocht je je contributie nog niet hebben voldaan doe dat dan alsnog in de komende twee weken. Bij vragen over de contributie, stuur een bericht naar penningmeester@hsvdehelm.nl

De contributie voor 2022 bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155). Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs

Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs

Vanaf zaterdag 25 september 2021 zijn nieuwe versoepelingen van toepassing. De belangrijkste wijziging voor de (schiet)sport is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandregel. We kunnen de schietbaan dus weer volledig openstellen en alle schietpunten als vanouds gebruiken.

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Vanaf 25 september is gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’) verplicht voor de horeca, en daarmee ook voor sportkantines. Een coronatoegangsbewijs ontvang je als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs bezit of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021. Lees “Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs” verder

Jaarplanning 2021 / ALV

Jaarplanning 2021 / ALV

Met ingang van 6 september trainen we zonder inschrijving en is de kantine weer geopend. Als bestuur zijn wij blij dat we deze stappen hebben kunnen zetten en daarmee ook weer ruimte kunnen bieden voor wedstrijden en andere activiteiten.

Op de website is de kalender bijgewerkt met de jaarplanning voor de resterende maanden van dit jaar.

Graag verwijzen we naar deze planning in verband met wedstrijden die op zaterdagen worden gehouden. Op die zaterdagen kunnen de trainingen van “De Helm” geen doorgang vinden en is er voorzien in alternatieve mogelijkheden. Lees “Jaarplanning 2021 / ALV” verder