Verleng tijdig uw wapenverlof!

Verleng tijdig uw wapenverlof!

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

Looptijd wapenverlof niet gewijzigd

Eerder is bekend gemaakt dat de looptijd van het verlof niet meer eindigt op een vaste datum (bij veel verloven was dat bijvoorbeeld 30 september) maar dat bij verlenging de geldigheid van het verlof voortaan ingaat op de dag dat het verlof wordt verlengd en dan een jaar na deze datum eindigt. In de praktijk was hierover verwarring ontstaan maar intussen zijn de eerste verloven verlengd en daaruit blijkt dat men, net als voorheen, toch van de vaste verlengingsdatum is uitgegaan.

Toch geen pasfoto op erkenning Wecg

Terwijl in juni 2016 nog het bericht verscheen dat ondanks eerdere afspraken met de Nationale Politie omtrent de Erkenning Wecg, het betreffende document WEL van een pasfoto moet worden voorzien, kwam men deze maand hierop weer terug. De Nationale Politie heeft onlangs aan de KNSA laten weten dat GEEN pasfoto zal worden gevraagd.

Zie hierover de publicaties van de KNSA van 16 juni en van 7 juli 2016 via www.knsa.nl

Maak tijdig een afspraak

Vanwege de te verwachten drukte wordt geadviseerd om niet tot op het laatste moment met verlenging van het verlof te wachten.

Maak tijdig een afspraak en geef aan welke documenten verlengd moeten worden. Vraag meteen welke papieren, pasjes e.d. je mee moet brengen. Neem originele pasjes en documenten mee zoals het verlof met de bijbehorende bijlage. Vergeet ook niet het inlichtingenformulier C5 in te vullen en in te leveren. Dit formulier kan worden gedownload via het ledendeel van de verenigingssite (eerst inloggen) rubriek ‘Downloads’ maar dat kan bijvoorbeeld ook via de website van de KNSA.

Let er verder op dat het verlof slechts 5x verlengd kan worden (zie achterzijde verlof) en dat daarna een nieuw verlof moet worden gemaakt, compleet met pasfoto.

EU verscherping vuurwapenlijn

EU-MINISTERS HOUDEN VAST AAN VERSCHERPEN VUURWAPENRICHTLIJN

Eind 2015 maakte de Europese Commissie bekend dat zij de Europese Vuurwapenrichtlijn wil verscherpen. Toen al heeft de KNSA met haar Europese partners ernstig bezwaar gemaakt tegen die voorstellen omdat de aanleiding voor het voorstel, namelijk de toename van terrorisme en criminaliteit, niets van doen heeft met de schietsportbeoefening.

De Raad van Ministers heeft zich de afgelopen maanden over het voorstel van de Europese Commissie gebogen. Weliswaar zijn een aantal voorstellen van deze commissie vervallen, zoals een volledig verbod op semi-automatische geweren voor de schietsport, maar ook het voorstel van de Raad van Ministers gaat voor de KNSA nog veel te ver.

In het voorstel van de Raad worden geen semi-automatische geweren meer verboden maar worden wel maxima gesteld aan de magazijncapaciteit van die wapens en alleen in uitzonderingsgevallen mag door sportschutters/verlofhouders daarvan worden afgeweken.

Eén van die uitzonderingen voor sportschutters/verlofhouders is wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij of zij lid is van een vereniging of federatie in het verband waarvan erkende schietsportdisciplines worden beoefend waarvoor die wapens nodig zijn. In dat geval moeten betrokkenen zich aan een uitgebreidere en frequentere medische keuring en psychische screening onderwerpen. Met name dit voorstel is stigmatiserend naar degenen toe die dat betreft.

Uiteindelijk zal het Europees Parlement zich over het voorstel van de Commissie en nu dus het voorstel van de Europese Raad moeten buigen. Onzeker is wat de afloop daarvan zal zijn. De KNSA zal met haar partners de lobby blijven voeren voor het van tafel krijgen van een groot aantal verscherpingen.

De verwachting is dat pas in de tweede helft van 2016 (of later) een definitief besluit wordt genomen. Daarna volgt nog implementatie van de Richtlijn in de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten waaronder dus ook Nederland. En ook daar ligt voor de KNSA een belangrijke taak om de belangen van de schietsport in Nederland maximaal te behartigen.

Voor meer uitgebreide informatie over dit onderwerp, zie: www.knsa.nl rubriek ‘Nieuws’.

KNSA pas al opgehaald?

Medio februari hebben alle leden een mailbericht ontvangen met daarin de mededeling dat vanaf dat moment de nieuwe KNSA-licentiepassen op de baan verkrijgbaar waren. Inmiddels hebben de meesten van jullie aan deze oproep gehoor gegeven. Mocht je je pas nog niet hebben opgehaald doe dat dan alsnog. Binnenkort zullen ze niet meer op de baan verkrijgbaar zijn, maar moet je contact met de penningmeester opnemen om de pas alsnog te ontvangen.