Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

ALGEMENE VERGADERING (AV) 7 JUNI 2022 VERPLAATST

Bij deze laat het bestuur weten dat door een samenloop van omstandigheden de AV van 7 juni zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen moment ná de zomervakantie. De nieuwe datum zal tijdig bekend worden gemaakt.

EINDRAPPORT VAN DESKUNDIGEN OVER E-SCREENER GEREED

Zoals bekend is in het najaar van 2019 de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers verplicht moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Aanvankelijk gold deze verplichting ook voor bestaande verlofhouders maar vanwege veel bezwaren is de e-screener voor bestaande verlofhouders stopgezet.

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft de Rechtbank in Den Haag drie deskundigen aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen.

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is.

De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten. Lees “Nieuwsbericht leden 22 mei 2022” verder

Nieuwsbericht leden 2 april 2022

Nieuwsbericht leden 2 april 2002

Leges voor een erkenning Wecg

De erkenning Wecg (een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapenschutters) werd tot voor kort verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

Met ingang van april 2022 worden echter alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend conform de geldende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dit betekent:

– dat diegenen die reeds over een erkenning beschikken, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding van 60,00 euro. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig;

– dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges 121,00 euro bedragen. Ook hier geldt dat de erkenning voor vijf (5) jaar geldig is.

Het volledige nieuwsbericht kun je nalezen op de website van de KNSA, www.knsa.nl Lees “Nieuwsbericht leden 2 april 2022” verder

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

KNSA licentiepassen
De KNSA licentiepassen 2022 zijn inmiddels af te halen bij de bar. Deze heb je nodig bij deelname aan wedstrijden en bij het verlengen van je verlof.
De KNSA licentiepas 2021 is nog tot 1 maart geldig!

Aanvang schietoefeningen / veiligheid!
Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen.
In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht. Lees “Nieuwsbericht leden 15 februari 2022” verder

Aanpassing schiettijden

Aanpassing schiettijden

Nu de schietbaan weer is geopend mogen we weer volledig trainen.
De schiettijden zoals gepubliceerd op de website zijn hierin leidend.

Er is 1 aanpassing doorgevoerd en dat betreft het schieten op de vrijdagen.

Op de eerste vrijdag van de maand is het enkel lopend varken.
– van 19:30 – 21:00 KKG semi-automaat
– van 21:00 – 22:00 GKG semi-automaat

De overige (2e, 3e, 4e en evt 5e) vrijdag van de maand:
– van 19:30 – 21:00 KKG 12 meter
– van 21:00 – 22:30 Pistool / Revolver

Inmiddels is de kalender op de website ook weer aangepast conform de geldende schiettijden en jaarplanning 2022, check dus regelmatig of de baan niet gesloten is.

Nieuwsbericht leden 22 januari 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 22 januari 2022

Overleggen schietregister bij verlofverlenging in 2022

Bij verlofverlengingen in januari van dit jaar is gebleken dat Korpscheftaken, anders dan in 2020 en 2021, in de verlengingsbrief weer vraagt om bij de aanvraag verlenging verlof onder andere ook weer het schietregister te overleggen. Alle verlofhouders worden daarom dringend geadviseerd hier rekening mee te houden. Als er een acceptabele reden is voor het niet kunnen halen van minimaal 18 schietbeurten in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag verlenging, dan doe je er goed aan om hierover nu al contact op te nemen met Korpscheftaken en niet hiermee te wachten tot aan de afspraak verlenging.

Interne competitie 2021-2022

Nu de baan sinds 15 januari 2022 weer is geopend, worden alle verlofhouders vriendelijk doch dringend verzocht om de competitie, die 1 november 2021 van start is gegaan, snel weer op te pakken en er voor te zorgen dat men deze tijdig vóór 31 oktober 2022 heeft afgerond (minimaal 5 wedstrijden in één discipline).
Dit geldt ook voor degenen die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd voor de eerste maal een verlof aan te vragen. Ook zij dienen in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag, naast het minimum aantal van 18 schietbeurten ook ten minste 5x aan de interne competitie te hebben deelgenomen. Zoals bekend vallen de 5 competitiewedstrijden onder de 18 schietbeurten.

Prijsaanpassing verenigingsmunitie

In verband met de sterk gestegen munitieprijzen, vooral van de klein kaliber .22LR munitie, ziet ons bestuur zich helaas genoodzaakt om deze munitie (.22LR) met ingang van 1 februari 2022 te verhogen van 5,00 naar 7,50 euro per doosje.
De prijzen van de overige munitie kunnen vooralsnog op de huidige prijs per doosje worden gehandhaafd.

Jaarplanning 2022

Deze staat in het besloten ledendeel van de website gepubliceerd.

 

Opening schietbaan vanaf 15 januari

Opening schietbaan vanaf 15 januari

Met ingang van zaterdag 15 januari is onze schietbaan weer geopend tijdens de normale openingstijden, zowel overdag als ’s avonds.
Momenteel zijn daarbij de volgende maatregelen van kracht:

* Het tonen van een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) is verplicht,
hierop zal worden gecontroleerd.
* Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve tijdens het sporten.
* Het houden van 1,5 meter afstand is verplicht, behalve tijdens het
sporten.
* Er is geen toegang voor publiek.

Helaas moeten we het nog even stellen zonder kantine, maar hopelijk mag ook de horeca binnenkort weer open.

Accommodatie per direct gesloten!

Accommodatie per direct gesloten!

Helaas is er, naar aanleiding van de persconferentie van zojuist, wederom geen goed nieuws te melden. Niet voor jou en je naasten persoonlijk zo vlak voor het kerstreces, maar ook niet voor onze sport.

De accommodatie zal met directe ingang gesloten zijn voor alle schietsportactiviteiten en horeca, in ieder geval tot 14 januari 2022.

Alle nog geplande trainingen, wedstrijden en andere activiteiten, zoals de voorgenomen nieuwjaarsreceptie, komen hiermee te vervallen.

Er is één uitzondering: de buiten trainingen voor Lucht / Field Target kunnen wel doorgang vinden, echter enkel overdag tot uiterlijk 17:00.

Neem bij vragen hierover contact op met de commissaris en/of sleutelhouder(s) voor het luchtschieten.

We houden contact, en mocht de situatie komende weken wijzigen dan zullen we je via de mail op de hoogte brengen. 

Ondanks alles wensen we jou en je dierbaren toch fijne feestdagen toe.

 

Aangepaste schiettijden tot 18 december

Aangepaste schiettijden tot 18 december

Door de aangescherpte maatregelen wegens Corona is onze baan in ieder geval tot 18 december na 17:00 niet meer open voor gebruik door onze leden. De enige schiettijden die daardoor nog beschikbaar zijn, zijn de weekenden. We willen alle disciplines zoveel als mogelijk de gelegenheid geven om hun schietoefeningen te houden.

Daarom hebben we rond de reeds geplande wedstrijden, voor de komende 3 weken de onderstaande verdeling van de beschikbare tijd gemaakt.

Zaterdag 04 december
9:00 tot 11:30 IPSC-handgun
11:30 tot 13:00 Militair / service pistool
13:00 tot 17:00 Geweer 100 meter

Zondag 05 december
9:00 tot 13:00 Pistool / revolver
13:00 tot 14:30 Zwartkruit
14:30 tot 17:00 IPSC-rifle

Zaterdag 11 december
Wedstrijd

Zondag 12 december
9:00 tot 13:00 Pistool / revolver
13:00 tot 17:00 Aspiranten-cursus

Zaterdag 18 december
9:00 tot 11:30 IPSC-handgun
11:30 tot 13:00 Militair / service pistool
13:00 tot 17:00 Geweer 100 meter

Zondag 19 december
9:00 tot 12:00 Pistool / revolver
12:00 tot 17:00 Wedstrijd

Als er na 18 december meer bekend is over de dan geldende maatregelen, zal het bestuur een update naar jullie sturen over een eventuele aanpassing in de indeling van de schiettijden.