Contributie 2022

Contributie 2022

De uiterste betaaldatum voor de contributie 2022 is 31 oktober 2021. Mocht je je contributie nog niet hebben voldaan doe dat dan alsnog in de komende twee weken. Bij vragen over de contributie, stuur een bericht naar penningmeester@hsvdehelm.nl

De contributie voor 2022 bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155). Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs

Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs

Vanaf zaterdag 25 september 2021 zijn nieuwe versoepelingen van toepassing. De belangrijkste wijziging voor de (schiet)sport is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandregel. We kunnen de schietbaan dus weer volledig openstellen en alle schietpunten als vanouds gebruiken.

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Vanaf 25 september is gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’) verplicht voor de horeca, en daarmee ook voor sportkantines. Een coronatoegangsbewijs ontvang je als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs bezit of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021. Lees “Afschaffing 1,5mtr en invoering corona toegangsbewijs” verder

Baancommandant diensten

Baancommandant diensten

Nu de situatie langzaam weer het zelfde gaat worden als voor de Corona maatregelen, zullen ook de baancommandant diensten weer ingevuld dienen te gaan worden.

Hiermee zijn de commissarissen van de betreffende disciplines momenteel aan de slag, de leden die verwacht worden om een BC dienst te draaien zullen daarover vooraf geïnformeerd worden binnenkort.

Heropening kantine en schieten zonder inschrijving!

Heropening kantine en schieten zonder inschrijving!

Onlangs hebben wij als bestuur reeds aangekondig dat we zouden gaan kijken of het mogelijk is om binnenkort veilig en op een verantwoorde manier weer zoveel mogelijk terug te kunnen naar het “oude” van voor de Corona-tijd.  Hierbij natuurlijk wel de geldende veiligheidsmaatregelen in acht nemend.

In samenspraak met de coördinatoren hebben wij gezamenlijk besloten om per 6 september weer “normaal” open te gaan. Dat betekend zonder inschrijven en met het heropenen van de kantine.

De exact invulling hiervan, wordt door het bestuur samen met de coördinatoren en de commissarissen nog nader uitgewerkt en zullen binnenkort aan jullie kenbaar worden gemaakt. Dat wil zeggen dat wij alleen nog voor de komende weken, de weken van 23 en 30 augustus, moeten inschrijven. Dus na volgende week zal voor de week van 6 september en later, niet meer ingeschreven hoeven te worden.

Voor de mensen die uit voorzorg meer afstand willen bewaren en die denken dat dit met de opening van de kantine niet kan, zullen wij extra rekening houden. Voor de exacte invulling hiervan zullen wij ook hierop binnenkort terug komen.

 

Schieten op dinsdagavond

Schieten op dinsdagavond

Met ingang van 31 augustus wijzigt het schieten op de dinsdagavond (KKG en Lucht) als volgt:

De schiettijden van de dinsdagavond wijzigen naar: 18:30 – 20:00
Voor de dinsdagavond hoeft niet meer te worden ingeschreven, je kunt gewoon langskomen voor een schietoefening zoals dat ook vóór Corona het geval was. Mocht de baan vol zijn, dan mag je in onze kantine even wachten tot je aan de beurt bent. Daar is ruimte genoeg om voldoende afstand van elkaar te houden.
In verband met wedstrijden op de voorgaande zaterdag kan het zijn dat het schieten met KKG + Lucht op de dinsdagavond zo nu en dan komt te vervallen. Controleer daarom altijd onze website https://www.hsvdehelm.nl/ voordat je op dinsdag naar de baan vertrekt.
Nogmaals, bovenstaande geldt uitsluitend voor de dinsdagavond en met ingang van 31 augustus.
Voor dinsdagavond 24 augustus en voor alle overige avonden dient nog wèl gewoon te worden ingeschreven.

Nieuwe schiettijden vanaf 31 augustus

Nieuwe schiettijden vanaf 31 augustus

In de afgelopen jaren heeft er weer een verschuiving plaatsgevonden in het aantal leden dat een bepaalde discipline beoefend bij de Helm.
Om ervoor te zorgen dat alle verschillende disciplines voldoende tijd hebben om hun schutters te laten schieten, hebben de coördinatoren
in overleg met de commissarissen en hun achterban aangegeven dat er daarom ook aanpassingen in de schiettijden gewenst zijn. Het bestuur
heeft deze aanpassingen goedgekeurd en de onderstaande schiettijden zullen vanaf 31 augustus ingaan:

· Zaterdag van 9.00 uur tot 11.30 uur IPSC handgun
· Zaterdag van 11.30 uur tot 13.00 uur militair en service
· Zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur geweer met uitgifte verenigingswapens
· Zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur geweer zonder uitgifte verenigingswapens
· Dinsdag van 18.30 uur tot 20.00 uur KKG
· Dinsdag van 20.00 uur tot 23.00 uur IPSC handgun

Omdat er ook een aantal zaterdagen de baan wordt gehuurd door externe partijen, zal er voor deze vervallen schiettijden voor de schutters van
de Helm een compensatie worden geboden. Indien er door gebruik van de baan door externe partijen een zaterdag vervalt, zal de dinsdag daarna,
de schiettijd voor klein kaliber geweer komen te vervallen. De vrijgekomen tijd zal worden gebruikt door de groep IPSC handgun of de groep
Service/ Militair pistool. Zij zullen in onderling overleg beslissen wie de gebruiker wordt van de vrijgekomen schiettijd.

Heropening schietbaan 19 mei

Heropening schietbaan 19 mei

Beste collega schutters,

We hebben hier bijna een half jaar naar uitgekeken, maar het einde van de lockdown voor de schietsport lijkt nu toch echt in zicht.
Vanaf 19 mei 2021 mogen we weer schieten, vooralsnog uitsluitend middels vooraf inschrijven.

Bij deze willen we je uitnodigen om jezelf voor schietoefeningen in te schrijven via de inschrijf pagina in het ledendeel.
Voor volgende week kun je deze week tot vrijdagochtend 12:00 inschrijven.
De indeling kan afwijken van je verzoek en deze zal uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan komende week worden gepubliceerd.
En als je bent ingedeeld, zorg dan dat je er op tijd bent.

Indien je KNSA contributief bent via HSV De Helm, gelieve je KNSA pas 2021 af te halen bij de commissaris.
En denk eraan je gehoorbescherming mee te brengen.

Heel veel schietplezier.
Bestuur van HSV De Helm