Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

ALGEMENE VERGADERING (AV) 7 JUNI 2022 VERPLAATST

Bij deze laat het bestuur weten dat door een samenloop van omstandigheden de AV van 7 juni zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen moment ná de zomervakantie. De nieuwe datum zal tijdig bekend worden gemaakt.

EINDRAPPORT VAN DESKUNDIGEN OVER E-SCREENER GEREED

Zoals bekend is in het najaar van 2019 de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers verplicht moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Aanvankelijk gold deze verplichting ook voor bestaande verlofhouders maar vanwege veel bezwaren is de e-screener voor bestaande verlofhouders stopgezet.

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft de Rechtbank in Den Haag drie deskundigen aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen.

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is.

De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten. Lees “Nieuwsbericht leden 22 mei 2022” verder

Nieuwsbericht leden 2 april 2022

Nieuwsbericht leden 2 april 2002

Leges voor een erkenning Wecg

De erkenning Wecg (een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapenschutters) werd tot voor kort verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

Met ingang van april 2022 worden echter alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend conform de geldende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dit betekent:

– dat diegenen die reeds over een erkenning beschikken, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding van 60,00 euro. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig;

– dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges 121,00 euro bedragen. Ook hier geldt dat de erkenning voor vijf (5) jaar geldig is.

Het volledige nieuwsbericht kun je nalezen op de website van de KNSA, www.knsa.nl Lees “Nieuwsbericht leden 2 april 2022” verder

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

KNSA licentiepassen
De KNSA licentiepassen 2022 zijn inmiddels af te halen bij de bar. Deze heb je nodig bij deelname aan wedstrijden en bij het verlengen van je verlof.
De KNSA licentiepas 2021 is nog tot 1 maart geldig!

Aanvang schietoefeningen / veiligheid!
Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen.
In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht. Lees “Nieuwsbericht leden 15 februari 2022” verder

Nieuwsbericht leden 22 januari 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 22 januari 2022

Overleggen schietregister bij verlofverlenging in 2022

Bij verlofverlengingen in januari van dit jaar is gebleken dat Korpscheftaken, anders dan in 2020 en 2021, in de verlengingsbrief weer vraagt om bij de aanvraag verlenging verlof onder andere ook weer het schietregister te overleggen. Alle verlofhouders worden daarom dringend geadviseerd hier rekening mee te houden. Als er een acceptabele reden is voor het niet kunnen halen van minimaal 18 schietbeurten in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag verlenging, dan doe je er goed aan om hierover nu al contact op te nemen met Korpscheftaken en niet hiermee te wachten tot aan de afspraak verlenging.

Interne competitie 2021-2022

Nu de baan sinds 15 januari 2022 weer is geopend, worden alle verlofhouders vriendelijk doch dringend verzocht om de competitie, die 1 november 2021 van start is gegaan, snel weer op te pakken en er voor te zorgen dat men deze tijdig vóór 31 oktober 2022 heeft afgerond (minimaal 5 wedstrijden in één discipline).
Dit geldt ook voor degenen die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd voor de eerste maal een verlof aan te vragen. Ook zij dienen in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag, naast het minimum aantal van 18 schietbeurten ook ten minste 5x aan de interne competitie te hebben deelgenomen. Zoals bekend vallen de 5 competitiewedstrijden onder de 18 schietbeurten.

Prijsaanpassing verenigingsmunitie

In verband met de sterk gestegen munitieprijzen, vooral van de klein kaliber .22LR munitie, ziet ons bestuur zich helaas genoodzaakt om deze munitie (.22LR) met ingang van 1 februari 2022 te verhogen van 5,00 naar 7,50 euro per doosje.
De prijzen van de overige munitie kunnen vooralsnog op de huidige prijs per doosje worden gehandhaafd.

Jaarplanning 2022

Deze staat in het besloten ledendeel van de website gepubliceerd.

 

Jaarplanning 2021 / ALV

Jaarplanning 2021 / ALV

Met ingang van 6 september trainen we zonder inschrijving en is de kantine weer geopend. Als bestuur zijn wij blij dat we deze stappen hebben kunnen zetten en daarmee ook weer ruimte kunnen bieden voor wedstrijden en andere activiteiten.

Op de website is de kalender bijgewerkt met de jaarplanning voor de resterende maanden van dit jaar.

Graag verwijzen we naar deze planning in verband met wedstrijden die op zaterdagen worden gehouden. Op die zaterdagen kunnen de trainingen van “De Helm” geen doorgang vinden en is er voorzien in alternatieve mogelijkheden. Lees “Jaarplanning 2021 / ALV” verder

Opening zonder inschrijven

Opening zonder inschrijven

Beste schutters, leden van HSV De Helm,

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is aangegeven, gaan we vanaf maandag 6 september weer schieten zonder inschrijven. Ook de kantine zal vanaf dat moment weer open zijn.

We willen iedereen erop wijzen dat dit niet betekent dat alle Corona maatregelen zijn vervallen. Op de baan en in de kantine dient iedereen nog steeds anderhalve meter afstand te houden tot de andere aanwezigen. Lees “Opening zonder inschrijven” verder

Nieuwsbrieven niet ontvangen?

Nieuwsbrieven niet ontvangen?

Met enige regelmaat sturen we vanuit HSV de Helm per email nieuwsbrieven aan onze leden.

Helaas komt het wel eens voor dat deze niet ontvangen worden door sommige leden, wat erg jammer is, er staat nuttige informatie in. Zeker in de huidige omstandigheden mbt Corona is deze vorm van  informatie voorziening essentieel.

De oorzaak is bijna altijd terug te leiden naar de diverse providers en mailservices ( Gmail, Hotmail, etc) welke een streng anti-spam beleid hebben. Vaak eindigen emails dan ook onterecht in de spam of ongewenste email folder.

Heeft u het gevoel dat u weinig  of geen informatie vanuit de Helm krijgt per email, kijk dan eens in de spam of ongewenste email folder van uw email applicatie. Soms helpt het al om de afzender website@hsvdehelm.nl toe te voegen in uw adresboek of aan te merken als veilige afzender.

mvgr,

webmaster HSV de Helm   ( website@hsvdehelm.nl )

Nieuwsbrief 5 2018

Nieuwsbrief 5 2018

In het besloten ledendeel staat inmiddels nieuwsbrief nummer 5 van 2018, met daarin weer veel informatie die voor je van belang kan zijn.

De zomervakantie ligt alweer zo’n twee maanden achter ons en de dagen worden korter. Na een fantastisch mooie en warme zomer gaan de temperaturen langzaam omlaag. We gaan richting het laatste kwartaal van dit jaar, een moment ook om te denken aan de contributiebetaling voor het volgende jaar. Maar deze nieuwsbrief bevat meer informatie die voor je van belang is. Wat te denken van de Interne Competitie (IOC), het ondertekenen van WM3 formulieren of het inlichtingenformulier WM32. Het komt allemaal aan de orde in deze 5e nieuwsbrief van het jaar 2018. Uiteraard vind je de van belang zijnde informatie, inclusief de nieuwsbrief, ook terug op de website. Ga er even voor zitten en neem de inhoud tot je. Niet onbelangrijk om de informatie rond je lidmaatschap actueel te houden. We wensen je een mooie afronding van je IOC 2018 en alle succes bij je “jacht op de 10” !

Bestuur H.S.V. “De Helm”

Nieuwsbrief 4 2018

Nieuwsbrief 4 2018

Beste collegaschutters,

In het besloten ledendeel staat inmiddels nieuwsbrief nummer 4 van 2018, met daarin weer veel informatie die voor je van belang kan zijn. In ieder geval besteden we aandacht aan de nieuwe CWM 2018, de wijzigingen RWM, het nieuwe inlichtingenformulier WM32 en de komende verlofverlenging. Daarnaast stellen twee nieuwe collega’s in het Bestuur zich aan je voor en nemen we afscheid van Petro Hoogreef, de voorman van Militair Wapen Nederland die op 6 juni j.l. op 82 jarige leeftijd is overleden.

Vanaf deze kant wensen we je alvast een hele fijne zomervakantie toe.

Met collegiala schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”