IOC update Oktober 2020

IOC update

de nieuwe IOC scores t/m 20 Oktober staan inmiddels weer online in het besloten leden gedeelte, dus eerst even inloggen.

Er zijn nog veel leden die momenteel niet de benodigde 5 IOC scores hebben, dus let op de eind datum van 1/11 om de IOC alsnog te voltooien.

IOC 2019

IOC 2019

Het competitiejaar 2018 – 2019 loopt alweer langzaam naar het einde. Het overgrote deel van de leden heeft inmiddels al voldaan aan de verplichte deelname aan deze interne competitie met ten minste vijf (5) wedstrijden. Zoals bekend moet iedereen, die niet voor een ontheffing van deelname aan de IOC in aanmerking komt, op 1 november a.s. met deze competitie klaar zijn. Op deze datum begint meteen ook het nieuwe competitiejaar 2019-2020.

Voor wie de competitie nog niet heeft afgerond bij deze het dringende verzoek: “werk de competitie zo snel mogelijk af!”

Een formulier voor aanvraag ontheffing deelname IOC (waarin is toegelicht wanneer je daarvoor in aanmerking komt) en de verklaring van een andere vereniging dat je de competitie bij die vereniging hebt geschoten, staan op de site. Wel eerst inloggen en dan klikken op de rubriek:  Leden -> downloads -> IOC gerelateerd.

 

 

Bestuur H.S.V. “De Helm”

 

 

 

 

IOC 2019 start op 1 November 2018

IOC 2019 START OP 1 NOVEMBER 2018

 Het competitiejaar 2018 – 2019 begint op 1 november 2018 en eindigt op 31 oktober 2019. Zoals al vaak via verenigingssite en Nieuwsbrieven is aangegeven zijn verlofhouders en aanvragers van een verlof verplicht deel te nemen aan een van de door de vereniging aangeboden IOC’s.

Op de verenigingssite, rubriek “Leden” > Downloads > IOC gerelateerd (eerst inloggen) kun je alles hierover terugvinden.

 In een aantal gevallen kan een ontheffing van deelname aan de interne competitie worden aangevraagd bij het bestuur. Wanneer dit van toepassing is en welke stukken je daarbij moet overleggen kun je allemaal terugvinden in de Regeling IOC H.S.V. “De Helm” 2015 en in het ‘Aanvraagformulier ontheffing deelname aan IOC 2019’. De regeling IOC 2015, het aanvraagformulier ontheffing 2019 en een ‘Verklaring deelname competitie bij andere vereniging 2019’ kun je eveneens terugvinden op de hierboven genoemde rubriek “Leden” op de verenigingssite.

 

IOC Handgun (gewijzigd) EN IOC Rifle (nieuw)

IOC HANDGUN (gewijzigd) EN IOC RIFLE (nieuw)

Op voorstel van de betreffende commissaris is de regeling IOC IPSC Handgun aangepast. De gewijzigde regeling gaat in op 1 november 2018 en is samen met de andere IOC-regelingen terug te vinden op de verenigingssite, rubriek “downloads” (eerst inloggen).
Eveneens op voorstel van de betreffende commissaris is een nieuwe discipline aan het aantal IOC’s toegevoegd, namelijk de regeling IOC IPSC Rifle. Ook deze nieuwe regeling gaat in op 1 november 2018 en is inmiddels ook op de verenigingssite geplaatst onder de eerder genoemde rubriek “downloads”.
De commissarissen van de genoemde disciplines Handgun en Rifle kunnen je alles over de gewijzigde en nieuw vastgestelde regeling vertellen.
De competities voor alle andere wapengroepen zijn ongewijzigd gebleven.

IOC 2017 ten einde

IOC 2017 ten einde

Op 31/10/2017 is de IOC voor 2017 is ten einde gekomen. Op het besloten leden gedeelte (eerst inloggen) zijn de final scores te vinden. Op dit moment van Pistool MKL , MKZ en MP, de rest volgt binnenkort.

Alle winnaars proficiat en iedereen veel succes met de IOC in 2018!

Start IOC 2018 op 1 November 2017

START IOC 2018 OP 1 NOVEMBER 2017

 Het competitiejaar 2018 begint op 1 november 2017 en eindigt op 31 oktober 2018.

De voor de wapengroepen Klein Kaliber Geweer / Karabijn (KKG/KKK) en Groot Kaliber Geweer (GKG) vastgestelde competities zijn op voorstel van de betreffende commissarissen door het bestuur gewijzigd.

Het betreft hier voornamelijk een wijziging in het aantal schoten voor bepaalde disciplines. De commissarissen kunnen je daar verder alles over vertellen. De wijzigingen zijn ook terug te vinden in de IOC-reglementen KKG/KKK en GKG op de verenigingssite, rubriek ‘downloads’ (eerst inloggen).

De competities voor alle andere wapengroepen zijn ongewijzigd gebleven. Ook deze reglementen zijn in genoemde rubriek op de site terug te vinden.

 

IOC 2017 bijna afgelopen….

IOC 2017 scores UPDATE

De bijgewerkte IOC scores tot en met begin Oktober staan inmiddels online in het besloten leden gedeelten de website.

Nu zelfs inclusief KKG scores….., wonderen bestaan nog……

Nog maar een paar weken tot einde IOC en er zijn nog flink wat schutters die nog niet geheel aan verplichte IOC deelname hebben voldaan….