Accommodatie per direct gesloten!

Accommodatie per direct gesloten!

Helaas is er, naar aanleiding van de persconferentie van zojuist, wederom geen goed nieuws te melden. Niet voor jou en je naasten persoonlijk zo vlak voor het kerstreces, maar ook niet voor onze sport.

De accommodatie zal met directe ingang gesloten zijn voor alle schietsportactiviteiten en horeca, in ieder geval tot 14 januari 2022.

Alle nog geplande trainingen, wedstrijden en andere activiteiten, zoals de voorgenomen nieuwjaarsreceptie, komen hiermee te vervallen.

Er is één uitzondering: de buiten trainingen voor Lucht / Field Target kunnen wel doorgang vinden, echter enkel overdag tot uiterlijk 17:00.

Neem bij vragen hierover contact op met de commissaris en/of sleutelhouder(s) voor het luchtschieten.

We houden contact, en mocht de situatie komende weken wijzigen dan zullen we je via de mail op de hoogte brengen. 

Ondanks alles wensen we jou en je dierbaren toch fijne feestdagen toe.

 

Schietbaan tot 18 december vanaf 17:00 gesloten

Schietbaan tot 18 December vanaf 17:00 gesloten

Op basis van de Corona-persconferentie van gisteravond zijn wij de helaas genoodzaakt om tot 18 December aanstaande de baan en kantine vanaf 17:00 ’s avonds te sluiten.

Dat betekent dat onze vereniging de komende 3 weken:
op doordeweekse dagen gesloten zal blijven
in de weekends overdag geopend kan zijn

Het bestuur is momenteel aan het onderzoeken op welke manier de tussenliggende weekends zullen worden ingevuld.
Zodra er meer bekend is, zullen we jullie daarover informeren.

Accommodatie tot in ieder geval 1 juli grotendeels gesloten

Accommodatie tot in ieder geval 1 juli grotendeels gesloten

De buitenbaan is onder voorwaarden vanaf zaterdag 30 mei weer geopend voor onze luchtschutters mits zij zich vooraf hebben ingeschreven via het ledendeel van de website en ze vervolgens ook daadwerkelijk zijn ingedeeld voor deelname op de betreffende dag. Meer hierover in de nieuwsbrief van woensdag 27 mei j.l. en het besloten ledendeel van de website,

De binnenbaan (alle toegestane disciplines) zal onder voorbehoud vanaf 1 juli aanstaande weer open gaan. Raadpleeg de actuele nieuwsbrief hierover en volg onze nieuwsvoorziening in de komende weken. Of de kantine ook op 1 juli weer open kan en onder welke voorwaarden wordt nog nader onderzocht. Hierover later meer.

Schietbaan tot nader order gesloten

Schietbaan tot nader order gesloten voor alle verenigingsactiviteiten

Beste collegaschutters,

Het bestuur sluit tot nader order de schietbaan voor alle verenigingsactiviteiten. 

We houden jullie uiteraard op de hoogte en rekenen ook nu op jullie begrip en steun. We hopen zeer dat we elkaar snel weer op de schietbaan zullen treffen.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur H.S.V. “De Helm”

Schietbaan tot en met 20 mei gesloten

Schietbaan tot en met 20 mei aanstaande gesloten voor alle verenigingsactiviteiten

Beste collegaschutters,

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Na de eerdere aanscherping van de maatregelen, specifiek voor Noord-Brabant (zie ook ons bericht van 11 maart 2020), zien we dat de overheid op 20 april aanvullende maatregelen heeft getroffen. Het Kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport te vragen om niet alleen alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten, maar ook alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen. In ieder geval tot en met 20 Mei.

De KNSA heeft zich vanavond achter dit advies geschaard door al haar activiteiten tot en met 20 Mei af te gelasten. Bovendien roept ze haar leden (de schietsportverenigingen) op om ook de verenigingsactiviteiten vooralsnog stop te zetten. Een aantal verenigingen heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven en ook ons bestuur heeft zich vanavond unaniem achter deze oproep geschaard. 

Het bestuur sluit met directe ingang, tot in ieder geval 20 Mei aanstaande, de schietbaan voor alle verenigingsactiviteiten. 

We houden julie uiteraard op de hoogte en rekenen ook nu op jullie begrip en steun. We hopen zeer dat we elkaar na 20 Mei snel weer op de schietbaan zullen treffen.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur H.S.V. “De Helm”

Baan gesloten op 8 en 15 december

Baan gesloten op 8 en 15 december

Op donderdag 8 en 15 december is de baan de hele dag bezet. In de middag en avond heeft de overheid de baan geclaimd voor noodzakelijke trainingen/bijscholingen. De GKG groep kan beide avonden dan ook niet trainen.  Tevens is er zat 10 december een wedstrijd van Militair Wapen Nederland en is de baan ook niet toegankelijk voor trainen.
We hebben de commissaris GKG gevraagd met de leden die op donderdagavond plegen te trainen te overleggen of en in hoeverre er behoefte is aan alternatieve trainingsmomenten.