ALV en funwedstrijd 30M1


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 20 maart 2016 tot en met 22 maart 2020. De eerstvolgende keer is op 22 maart 2020


Algemene vergadering en funwedstrijd .30M1

contactpersoon: Bert de Haas