Training Kanon NKV , KSV het Zuiden of Gilde Zondag voormiddag of zaterdag na 17:00  , contactpersoon: Bert de Haas