Legesbedragen wapenverloven per 1-1-2019 omhoog

LEGESBEDRAGEN WAPENVERLOVEN PER 1-1-2019 OMHOOG.

Per 1 januari 2019 bedragen de leges:
a. voor de verkrijging van een verlof 130 euro (was 65 euro)
b. voor het verlengen van een verlof 60 euro (was 30 euro)
c. voor het wijzigen van een verlof, bijvoorbeeld bij- of afschrijving van een wapen, 30 euro (was 15 euro)

Het bovenstaande is op 19 november jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 november 2018, nr. 2362982, houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met een verhoging van enkele leges).

De huidige legesbedragen (65, 30 en 15 euro) zijn in 2015 vastgesteld en bedroegen 50% van de personeelskosten die aan politiezijde gemoeid zijn met de uitvoering van deze korpscheftaak (afhandeling wapenverloven).
Als tweede stap in het zoveel mogelijk kostendekkend maken van de leges voor de afhandeling van bepaalde wapenverloven en ontheffingen worden nu de legesbedragen verdubbeld, zodat zij een volledige compensatie bieden voor de aan politiezijde gemoeide personeelskosten.

Sint Nicolaasviering 2018!

Sint Nicolaasviering 2018!

Beste collegaschut(s)ters,

Op zondag 25 november aanstaande is het weer zover. Dan zal de goede Sint ons bezoeken. Het feest zal plaatsvinden op onze accommodatie aan de Lage Dijk 33 te Helmond en is voor kinderen t/m 11 jaar.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur   Ontvangst en voorprogramma
14.00 uur   De Sint en zijn Pieten maken hun opwachting
Naast een leuk programma hebben ze voor ieder kind natuurlijk ook een cadeautje meegenomen.
15.30 uur   We eindigen de Sint Nicolaasmiddag met een hapje en drankje en een traktatie om thuis nog even te kunnen nagenieten van een leuke middag

Indien je met je (klein-) kinderen deze middag wilt bijwonen verzoeken wij je ervoor te zorgen dat het inschrijfformulier (zie onder) uiterlijk vrijdag 16 november bij ons is ingeleverd of dat je voor die tijd de benodigde gegevens bij ons bekend hebt gemaakt.

De volgende manieren van aanmelden zijn mogelijk:
• Formulier deponeren in de groene brievenbus in de kantine
• Gegevens/formulier mailen naar info@hsvdehelm.nl
• Formulier opsturen naar H.S.V. “De Helm”, Postbus 444, 5700 AK HELMOND

Deze middag is inclusief drankjes, hapjes, een snoeptraktatie en een cadeau voor de kinderen en wordt aangeboden door het Bestuur van de vereniging!

Sint Nicolaasviering deelname formulier (pdf)

IOC 2019 start op 1 November 2018

IOC 2019 START OP 1 NOVEMBER 2018

 Het competitiejaar 2018 – 2019 begint op 1 november 2018 en eindigt op 31 oktober 2019. Zoals al vaak via verenigingssite en Nieuwsbrieven is aangegeven zijn verlofhouders en aanvragers van een verlof verplicht deel te nemen aan een van de door de vereniging aangeboden IOC’s.

Op de verenigingssite, rubriek “Leden” > Downloads > IOC gerelateerd (eerst inloggen) kun je alles hierover terugvinden.

 In een aantal gevallen kan een ontheffing van deelname aan de interne competitie worden aangevraagd bij het bestuur. Wanneer dit van toepassing is en welke stukken je daarbij moet overleggen kun je allemaal terugvinden in de Regeling IOC H.S.V. “De Helm” 2015 en in het ‘Aanvraagformulier ontheffing deelname aan IOC 2019’. De regeling IOC 2015, het aanvraagformulier ontheffing 2019 en een ‘Verklaring deelname competitie bij andere vereniging 2019’ kun je eveneens terugvinden op de hierboven genoemde rubriek “Leden” op de verenigingssite.

 

IOC Handgun (gewijzigd) EN IOC Rifle (nieuw)

IOC HANDGUN (gewijzigd) EN IOC RIFLE (nieuw)

Op voorstel van de betreffende commissaris is de regeling IOC IPSC Handgun aangepast. De gewijzigde regeling gaat in op 1 november 2018 en is samen met de andere IOC-regelingen terug te vinden op de verenigingssite, rubriek “downloads” (eerst inloggen).
Eveneens op voorstel van de betreffende commissaris is een nieuwe discipline aan het aantal IOC’s toegevoegd, namelijk de regeling IOC IPSC Rifle. Ook deze nieuwe regeling gaat in op 1 november 2018 en is inmiddels ook op de verenigingssite geplaatst onder de eerder genoemde rubriek “downloads”.
De commissarissen van de genoemde disciplines Handgun en Rifle kunnen je alles over de gewijzigde en nieuw vastgestelde regeling vertellen.
De competities voor alle andere wapengroepen zijn ongewijzigd gebleven.

Privacyverklaring, Informatiebrochure en Protocol Gegevensbescherming gewijzigd

Privacyverklaring, Informatiebrochure en Protocol Gegevensbescherming gewijzigd

De KNSA heeft in oktober 2018 drie modellen voor schietsportverenigingen aangepast en op de KNSA-websitepagina AVG vervangen.
Het model “Privacyverklaring” is aangepast inzake de rechten van betrokkenen en het model “Protocol Omgang met en bescherming van Persoonsgegevens” en het model “Informatiebrochure Privacy en gegevensbescherming” zijn uitgebreid met een tekst inzake het publiceren van foto’s door verenigingen en de KNSA.
De 3 genoemde documenten van onze vereniging zijn eveneens aangepast en zijn terug te vinden onder de rubriek Vereniging > bestuur > regelgeving en onder de rubriek Downloads > AVG (eerst inloggen).

Vervallen Politietrainingen dinsdagavonden

Vervallen Politietrainingen dinsdagavonden

Beste collegaschutter,

Op 30 september j.l. heb je een nieuwsbrief van de vereniging ontvangen. Daarin werden, in verband met trainingen Politie, vijf dinsdagavonden vermeld waarop onze vereniging niet zou kunnen trainen.

Eerder hebben wij gemeld dat de Politie, door omstandigheden, op dinsdagavond 23 oktober geen gebruik van de schietbaan kon maken. Deze avond is toen weer vrijgegeven voor ons eigen leden (trainingen KKG en Parcours/MP). Inmiddels is ook bekend geworden dat de overige vier dinsdagavonden moeten worden doorgeschoven naar 2019 en nu dus kunnen worden vrijgegeven voor onze eigen trainingen. Het betreft: 13 en 27 november en 4 en 11 december 2018.

De betreffende Commissarissen zijn op de hoogte en zullen je zoals te doen gebruikelijk ontvangen voor de training. Excuses voor eventueel ongemak.

Met vriendelijke groet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Nieuwsbrief 5 2018

Nieuwsbrief 5 2018

In het besloten ledendeel staat inmiddels nieuwsbrief nummer 5 van 2018, met daarin weer veel informatie die voor je van belang kan zijn.

De zomervakantie ligt alweer zo’n twee maanden achter ons en de dagen worden korter. Na een fantastisch mooie en warme zomer gaan de temperaturen langzaam omlaag. We gaan richting het laatste kwartaal van dit jaar, een moment ook om te denken aan de contributiebetaling voor het volgende jaar. Maar deze nieuwsbrief bevat meer informatie die voor je van belang is. Wat te denken van de Interne Competitie (IOC), het ondertekenen van WM3 formulieren of het inlichtingenformulier WM32. Het komt allemaal aan de orde in deze 5e nieuwsbrief van het jaar 2018. Uiteraard vind je de van belang zijnde informatie, inclusief de nieuwsbrief, ook terug op de website. Ga er even voor zitten en neem de inhoud tot je. Niet onbelangrijk om de informatie rond je lidmaatschap actueel te houden. We wensen je een mooie afronding van je IOC 2018 en alle succes bij je “jacht op de 10” !

Bestuur H.S.V. “De Helm”

Nieuw WM 32 inlichtingenformulier

Nieuw WM 32 Inlichtingenformulier

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld en meegestuurd.
Een en ander is recent ook in een Nieuwsbrief uitgelegd.

Met die Nieuwsbrief werd ook een WM 32 formulier als bijlage meegestuurd, dit is echter inmiddels vervangen door een ander exemplaar.

Het nieuwe WM32 Inlichtingenformulier staat reeds op de site, in het besloten ledendeel (eerst inloggen) onder de rubriek “Downloads”