Nieuw WM 32 inlichtingenformulier

Nieuw WM 32 Inlichtingenformulier

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld en meegestuurd.
Een en ander is recent ook in een Nieuwsbrief uitgelegd.

Met die Nieuwsbrief werd ook een WM 32 formulier als bijlage meegestuurd, dit is echter inmiddels vervangen door een ander exemplaar.

Het nieuwe WM32 Inlichtingenformulier staat reeds op de site, in het besloten ledendeel (eerst inloggen) onder de rubriek “Downloads”

Nieuwsbrief 4 2018

Nieuwsbrief 4 2018

Beste collegaschutters,

In het besloten ledendeel staat inmiddels nieuwsbrief nummer 4 van 2018, met daarin weer veel informatie die voor je van belang kan zijn. In ieder geval besteden we aandacht aan de nieuwe CWM 2018, de wijzigingen RWM, het nieuwe inlichtingenformulier WM32 en de komende verlofverlenging. Daarnaast stellen twee nieuwe collega’s in het Bestuur zich aan je voor en nemen we afscheid van Petro Hoogreef, de voorman van Militair Wapen Nederland die op 6 juni j.l. op 82 jarige leeftijd is overleden.

Vanaf deze kant wensen we je alvast een hele fijne zomervakantie toe.

Met collegiala schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Privacy AVG

Privacy AVG

Op 25 mei is de nieuwe privacy wetgeving (AVG) van kracht geworden.

Hieraan is in nieuwsbrief 3 van 2018 aandacht besteed. Diverse pagina’s, documenten en procedures zijn mbt de AVG inmiddels aangepast en gepubliceerd.

Deze documenten zijn na inloggen te vinden onder Vereniging -> Bestuur -> Regelgeving

Lintje voor Bert de Haas

Lintje voor Bert de Haas!

Beste commissarissen en plaatsvervangers,

Bijna een jaar geleden hebben wij als bestuur Bert de Haas in het diepste geheim voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging en stichting.
Vandaag (‘lintjesregen’) heeft Bert een telefoontje gehad op zijn vakantieadres (hij zit op Kreta) van de burgemeester van de gemeente Helmond, mevrouw Elly Blanksma, die hem vertelde dat aan hem een Koninklijke Onderscheiding is verleend. Hier had Bert totaal niet op gerekend. Hij was dan ook aangenaam verrast en zeer vereerd met deze KO.
Bert heeft met de burgemeester afgesproken dat hij na zijn vakantie een afspraak met haar zal maken voor uitreiking van de onderscheiding. Zodra ik van Bert en/of van de gemeente meer over het vervolg heb vernomen zullen jullie hier meer van horen.

Binnenkort zullen we in een Nieuwsbrief hierop terugkomen.
Voor thans vraag ik aan jullie: zeg het voort!

Publicatie in het ED van 26 April 2018

Bert de Haas heeft al een hele geschiedenis met schietsportvereniging HSV De Helm. In 1988 werd hij lid en vijf jaar later penningmeester en vicevoorzitter. Hij maakte de vereniging mee financieel gezond en hielp haar aan een eigen accommodatie. Hij ziet mee toe op het beheer en onderhoud van het complex. Verder is hij lid van de klankbordgroep van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. Het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau krijgt zijn onderscheiding later opgespeld; een foto was nog niet voorhanden