Lintje voor Bert de Haas

Lintje voor Bert de Haas!

Beste commissarissen en plaatsvervangers,

Bijna een jaar geleden hebben wij als bestuur Bert de Haas in het diepste geheim voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging en stichting.
Vandaag (‘lintjesregen’) heeft Bert een telefoontje gehad op zijn vakantieadres (hij zit op Kreta) van de burgemeester van de gemeente Helmond, mevrouw Elly Blanksma, die hem vertelde dat aan hem een Koninklijke Onderscheiding is verleend. Hier had Bert totaal niet op gerekend. Hij was dan ook aangenaam verrast en zeer vereerd met deze KO.
Bert heeft met de burgemeester afgesproken dat hij na zijn vakantie een afspraak met haar zal maken voor uitreiking van de onderscheiding. Zodra ik van Bert en/of van de gemeente meer over het vervolg heb vernomen zullen jullie hier meer van horen.

Binnenkort zullen we in een Nieuwsbrief hierop terugkomen.
Voor thans vraag ik aan jullie: zeg het voort!

Publicatie in het ED van 26 April 2018

Bert de Haas heeft al een hele geschiedenis met schietsportvereniging HSV De Helm. In 1988 werd hij lid en vijf jaar later penningmeester en vicevoorzitter. Hij maakte de vereniging mee financieel gezond en hielp haar aan een eigen accommodatie. Hij ziet mee toe op het beheer en onderhoud van het complex. Verder is hij lid van de klankbordgroep van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. Het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau krijgt zijn onderscheiding later opgespeld; een foto was nog niet voorhanden

Familiedag 21 april 2018

Familiedag 21 april 2018

Beste collega-schutter,

Zoals eerder via nieuwsbrief, verenigingssite en Algemene Vergadering bekend gemaakt, organiseert onze vereniging, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan, op zaterdag 21 april aanstaande een ‘FAMILIEDAG’.
Enkele enthousiaste leden zijn met dit initiatief gekomen en vervolgens, in goed overleg met het Bestuur, aan de slag gegaan om de organisatie van deze dag op poten te zetten. Deze werkgroep is erin geslaagd een aantrekkelijk programma op te stellen.

Het Bestuur heeft veel waardering voor hetgeen de werkgroep tot dusver tot stand heeft gebracht. Omdat zij niet alle programmaonderdelen zelf kan verzorgen heeft de werkgroep een aantal leden bereid gevonden een helpende hand te bieden. Ook deze medewerkers bedankt het bestuur alvast voor hun bereidwillige en spontane medewerking.
Laten we met ons allen van deze dag een succes maken!

De ‘Familiedag’ is geen open dag, aanmelden is dan ook noodzakelijk. Enerzijds om vooraf een beeld te krijgen van hoeveel gasten (en wie) we kunnen verwachten. Anderzijds om bij deelname aan activiteiten de betreffende personen te kunnen indelen. Bij de ingang tot de accommodatie zal controle plaatsvinden aan de hand van de aanmeldingen. Zorg dus dat je dat vooraf hebt gedaan om teleurstelling op de dag zelf te voorkomen! 
Zorg dat je je lidmaatschapspas zichtbaar draagt en dat zowel jij zelf als je gasten een ID-bewijs bij zich hebben!

Graag tot zaterdag 21 april aanstaande!

Algemene Vergadering HSV de Helm 21 Maart 2018

Algemene Vergadering HSV de Helm 21 maart 2018

Beste collega-schutter,

Bijgaand tref je de uitnodiging en agenda voor de Algemene Vergadering van woensdag 21 maart 2018 aan.
De vergadering begint, mede met het oog op de viering van 45 jaar vereniging, om 19:30 uur en zal zoveel mogelijk worden beperkt zodat we aan het einde voldoende tijd overhouden om samen met jullie een drankje en hapje te nuttigen.

Zoals eerder (begin december 2017) medegedeeld zal tijdens deze avond zowel de 44e als 45e Algemene Vergadering worden gehouden, over de jaren 2016 en 2017.

Op het ledendeel van de website (eerst inloggen), onder “Vereniging > Bestuur > Algemene Vergadering” zijn sinds begin december 2017 een toelichtende brief, het Jaarverslag 2016 en de Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2016 opgenomen. Daaraan zullen morgen deze Uitnodiging/Agenda, het Jaarverslag 2017 en twee wijzigingen (Huishoudelijk en Veiligheids Reglement) worden toegevoegd. Zodra de Kascommissie haar werkzaamheden heeft kunnen afronden zullen ook de Financiele Jaarstukken worden toegevoegd.
Tijdens de Algemene Vergadering zullen de onderliggende stukken waar nodig (uitgebreid) worden toegelicht en zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van (toelichtende) vragen.

Graag zien we jullie op woensdag 21 maart 2018, 19:30 uur.

Met collegiale schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Ton van der Zanden, Voorzitter Bert de Haas, Vice-Voorzitter / Penningmeester / wnd Ledenadministratie Ben Jacobs, Bestuurslid Juridische Zaken / wnd Secretaris Rini van Tilburg, Bestuurslid Communicatie

Uitnodiging-agenda AV 21 maart 2018 (PDF)

Algemene Vergadering, KNSA Licenties en wapenvlaggen

Algemene Vergadering, KNSA Licenties en wapenvlaggen

Beste collega-schutter,

Graag brengen we nogmaals onder jullie aandacht dat we op woensdag 21 maart aanstaande onze Algemene Vergadering zullen houden. Dit is een bijzondere avond omdat we exact op deze dag ook ons 45 jarig bestaan mogen vieren. Details volgen nog!

Op 1 maart aanstaande zullen de huidige KNSA licentiepassen verlopen. Dit betekent dat we ergens in de loop van komende week zullen starten met de uitgifte van de nieuwe licentiepassen 2018. Je kunt deze afhalen bij de barmedewerkers.
NB. nieuwe aspirantleden zullen hun KNSA licentiepas binnenkort rechstreeks ontvangen, nadat hun VOG’s zijn ingeleverd en bij de KNSA geregistreerd. Zij krijgen hiervan bericht.

Tegelijkertijd met de uitgifte van de KNSA licentiepassen kunnen alle leden ook een gratis wapenvlag ontvangen (voor licht en/of zwaar kaliber; maximaal 1 exemplaar van ieder model per persoon!). Op een later moment zullen meerdere exemplaren eventueel tegen geringe vergoeding te koop zijn.
LET WEL: met de uitgifte van de vlaggen willen we onze leden stimuleren deze ook daadwerkelijk te gebruiken. De VVF’ers/baancommandanten zullen je hierop attenderen!

Met vriendelijke schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Nieuwjaar receptie 2018

Nieuwjaars receptie 2018

Allereerst willen we je alvast een voorspoedig 2018 toewensen!

LET OP! Datum nieuwjaars receptie is veranderd!

We zien je graag tijdens onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018, vanaf 14:00 uur in de kantine van de schietbaan.  (dus niet zoals in de jaarplanning staat op 14 januari!)