Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur

Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur

Beste collega schutters

Algemene Vergadering, dinsdag 2 november 2021
Op dinsdag 2 november aanstaande vindt, in de kantine van de schietbaan, de Algemene Vergadering plaats. Deze start om 20:00 uur en de dan geldende Coronaregels (momenteel QR scan) zijn van toepassing. De stukken kunnen vanaf dinsdag 19 oktober via de website worden geraadpleegd. Lees “Jaarvergadering 2021 en nieuws bestuur” verder

Jaarplanning 2021 / ALV

Jaarplanning 2021 / ALV

Met ingang van 6 september trainen we zonder inschrijving en is de kantine weer geopend. Als bestuur zijn wij blij dat we deze stappen hebben kunnen zetten en daarmee ook weer ruimte kunnen bieden voor wedstrijden en andere activiteiten.

Op de website is de kalender bijgewerkt met de jaarplanning voor de resterende maanden van dit jaar.

Graag verwijzen we naar deze planning in verband met wedstrijden die op zaterdagen worden gehouden. Op die zaterdagen kunnen de trainingen van “De Helm” geen doorgang vinden en is er voorzien in alternatieve mogelijkheden. Lees “Jaarplanning 2021 / ALV” verder

Algemene Vergadering HSV de Helm 21 Maart 2018

Algemene Vergadering HSV de Helm 21 maart 2018

Beste collega-schutter,

Bijgaand tref je de uitnodiging en agenda voor de Algemene Vergadering van woensdag 21 maart 2018 aan.
De vergadering begint, mede met het oog op de viering van 45 jaar vereniging, om 19:30 uur en zal zoveel mogelijk worden beperkt zodat we aan het einde voldoende tijd overhouden om samen met jullie een drankje en hapje te nuttigen.

Zoals eerder (begin december 2017) medegedeeld zal tijdens deze avond zowel de 44e als 45e Algemene Vergadering worden gehouden, over de jaren 2016 en 2017.

Op het ledendeel van de website (eerst inloggen), onder “Vereniging > Bestuur > Algemene Vergadering” zijn sinds begin december 2017 een toelichtende brief, het Jaarverslag 2016 en de Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2016 opgenomen. Daaraan zullen morgen deze Uitnodiging/Agenda, het Jaarverslag 2017 en twee wijzigingen (Huishoudelijk en Veiligheids Reglement) worden toegevoegd. Zodra de Kascommissie haar werkzaamheden heeft kunnen afronden zullen ook de Financiele Jaarstukken worden toegevoegd.
Tijdens de Algemene Vergadering zullen de onderliggende stukken waar nodig (uitgebreid) worden toegelicht en zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van (toelichtende) vragen.

Graag zien we jullie op woensdag 21 maart 2018, 19:30 uur.

Met collegiale schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Ton van der Zanden, Voorzitter Bert de Haas, Vice-Voorzitter / Penningmeester / wnd Ledenadministratie Ben Jacobs, Bestuurslid Juridische Zaken / wnd Secretaris Rini van Tilburg, Bestuurslid Communicatie

Uitnodiging-agenda AV 21 maart 2018 (PDF)

Algemene Vergadering, KNSA Licenties en wapenvlaggen

Algemene Vergadering, KNSA Licenties en wapenvlaggen

Beste collega-schutter,

Graag brengen we nogmaals onder jullie aandacht dat we op woensdag 21 maart aanstaande onze Algemene Vergadering zullen houden. Dit is een bijzondere avond omdat we exact op deze dag ook ons 45 jarig bestaan mogen vieren. Details volgen nog!

Op 1 maart aanstaande zullen de huidige KNSA licentiepassen verlopen. Dit betekent dat we ergens in de loop van komende week zullen starten met de uitgifte van de nieuwe licentiepassen 2018. Je kunt deze afhalen bij de barmedewerkers.
NB. nieuwe aspirantleden zullen hun KNSA licentiepas binnenkort rechstreeks ontvangen, nadat hun VOG’s zijn ingeleverd en bij de KNSA geregistreerd. Zij krijgen hiervan bericht.

Tegelijkertijd met de uitgifte van de KNSA licentiepassen kunnen alle leden ook een gratis wapenvlag ontvangen (voor licht en/of zwaar kaliber; maximaal 1 exemplaar van ieder model per persoon!). Op een later moment zullen meerdere exemplaren eventueel tegen geringe vergoeding te koop zijn.
LET WEL: met de uitgifte van de vlaggen willen we onze leden stimuleren deze ook daadwerkelijk te gebruiken. De VVF’ers/baancommandanten zullen je hierop attenderen!

Met vriendelijke schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Jaarstukken algemene vergadering

Jaarstukken algemene vergadering

Beste collegaschutters,

We beseffen dat de ‘waan van de dag’ ons tot op heden weerhouden heeft alvast enkele stukken die voor de oorspronkelijke Algemene Vergadering gereed waren op de website te publiceren. Hiervoor onze welgemeende excuses. We hadden dit tenslotte wel toegezegd!

Afgelopen dinsdag, 28 november 2017, is in het Bestuur besloten jullie de stukken die reeds gereed en (in het Bestuur) afgeprocedeerd zijn alvast beschikbaar te doen stellen. Deze staan inmiddels in het besloten ledendeel.
Onder:  Vereniging->Bestuur->Algemene Vergadering

In de bij de stukken gevoegde brief staat e.e.a. nader toegelicht. We laten jullie voor het einde van het jaar weten wanneer de Algemene Vergadering in 2018 zal plaatsvinden. Dit zal eerder (maart/april) zijn dan gebruikelijk.

Mocht je tussentijds vragen hebben laat het ons dan weten.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur H.S.V. “De Helm”.

ALV verzet naar 12 september 2017!!

ALV verzet naar 12 September 2017!!

Door omstandigheden is het helaas nodig om de geplande Algemene Leden Vergadering (ALV)  van HSV de Helm te verzetten.

De oorspronkelijke datum van 30 mei was verzet naar 27 juni 2017, echter  ook deze datum blijkt helaas niet haalbaar voor het voltallige bestuur.

Er is daarom besloten om de ALV over de zomervakantie heen te tillen, de nieuwe datum is dan ook 12 September 2017.

De jaarstukken 2016 zullen voor het zomer reces op de website worden gepubliceerd en daarmee voor eenieder raadpleegbaar zijn.

De kalender van de website zal tevens hierop aangepast worden.