Nieuw WM 32 inlichtingenformulier

Nieuw WM 32 Inlichtingenformulier

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld en meegestuurd.
Een en ander is recent ook in een Nieuwsbrief uitgelegd.

Met die Nieuwsbrief werd ook een WM 32 formulier als bijlage meegestuurd, dit is echter inmiddels vervangen door een ander exemplaar.

Het nieuwe WM32 Inlichtingenformulier staat reeds op de site, in het besloten ledendeel (eerst inloggen) onder de rubriek “Downloads”

Nieuwsbrief 4 2018

Nieuwsbrief 4 2018

Beste collegaschutters,

In het besloten ledendeel staat inmiddels nieuwsbrief nummer 4 van 2018, met daarin weer veel informatie die voor je van belang kan zijn. In ieder geval besteden we aandacht aan de nieuwe CWM 2018, de wijzigingen RWM, het nieuwe inlichtingenformulier WM32 en de komende verlofverlenging. Daarnaast stellen twee nieuwe collega’s in het Bestuur zich aan je voor en nemen we afscheid van Petro Hoogreef, de voorman van Militair Wapen Nederland die op 6 juni j.l. op 82 jarige leeftijd is overleden.

Vanaf deze kant wensen we je alvast een hele fijne zomervakantie toe.

Met collegiala schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”