Nieuwsbericht leden 2 april 2022

Nieuwsbericht leden 2 april 2002

Leges voor een erkenning Wecg

De erkenning Wecg (een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapenschutters) werd tot voor kort verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

Met ingang van april 2022 worden echter alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend conform de geldende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dit betekent:

– dat diegenen die reeds over een erkenning beschikken, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding van 60,00 euro. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig;

– dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges 121,00 euro bedragen. Ook hier geldt dat de erkenning voor vijf (5) jaar geldig is.

Het volledige nieuwsbericht kun je nalezen op de website van de KNSA, www.knsa.nl

Dreigend tekort aan munitie?

Vanuit de wapenhandel ontvingen wij het signaal dat er mogelijk een tekort gaat ontstaan in gangbare munitie voor de schietsport. Dit zou dan vooral munitie .308 – .223 en 9 mm betreffen (niet .22LR). Zoals bekend is de voorraad verenigingsmunitie bestemd voor de leden die nog geen eigen verlof hebben. Deze munitie zal dus uitsluitend voor die schutters beschikbaar worden gehouden. Verlofhouders zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun voorraad munitie. Zij worden geadviseerd met een mogelijk tekort rekening te houden en in overleg met hun leverancier eventueel een extra bestelling te doen.

 

IOC 2021-2022

Zoals bekend is het competitiejaar 2021-2022 op 1 november 2021 van start gegaan. De in het verleden geldende coronamaatregelen zijn niet meer van invloed op de duur van dit competitiejaar. Dit betekent dat alle verlofhouders vriendelijk doch dringend worden verzocht er voor te zorgen dat men de competitie, net als vóór de coronaperiode, tijdig vóór 31 oktober 2022 heeft afgerond (minimaal 5 wedstrijden in één discipline).

Deelname aan de IOC geldt ook voor degenen die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd voor de eerste maal een verlof aan te vragen. Zij dienen in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag, naast het minimum aantal van 18 schietbeurten ook ten minste 5x aan de interne competitie te hebben deelgenomen. Zoals bekend wordt een competitiewedstrijd ook als een schietbeurt aangemerkt.

 

Uw persoonlijke veiligheid

– Dragen gehoorbescherming

Op de schietbaan is het dragen van deugdelijke gehoorbescherming verplicht. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Gehoorschade als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke gehoorbescherming is voor eigen risico!

– Dragen veiligheidsbril

Het dragen van een deugdelijke veiligheidsbril bij het schieten wordt ten zeerste aangeraden. Vooral ook bij het schieten met zwart kruit wapens. Er bestaat altijd kans op rondvliegende metaaldeeltjes, hete hulzen, oliespatten of kruitdeeltjes.

Een veiligheidsbril is bij dynamische disciplines verplicht, zowel voor schutters als voor het op de schietbaan aanwezige kader.

Ook het dragen van een veiligheidsbril is uw eigen verantwoordelijkheid. Letsel ten gevolge van het niet dragen van een deugdelijke veiligheidsbril is voor eigen risico.