Kosten

WAT ZIJN DE KOSTEN OP JAARBASIS VOOR EEN BEGINNEND SCHUTTER 18+?

De uitgaven voor een beginnend sportschutter bestaan uit:

Eenmalige kosten:

–          kosten van Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)
–          entreegeld H.S.V. “De Helm” en entreegeld KNSA
–          verplichte basiscursus schietsport en munitie
–          aankoop gehoorbescherming (gebruik verplicht) en eventueel ook veiligheidsbril (wordt sterk aangeraden)

Doorlopende / jaarlijkse kosten:

–          contributie H.S.V. “De Helm” en contributie KNSA
–          kosten van schietoefeningen

H.S.V. “De Helm” kent in 2020 de volgende entree- en contributiebedragen:

A: Aspiranten (aspirantperiode is 6 maanden)

Vuurwapenschutters:
–    entreegeld en contributie (vereniging + KNSA) + kosten van de
verplichte basiscursus en gebruik munitie tijdens cursus, totaal :            € 255,00

Na toelating tot de vereniging als lid zijn aspiranten na de eerste 6 maanden
een tijdsevenredig deel van de onder B. en C. genoemde contributiebedragen verschuldigd.

B: Leden (vuurwapenschutters)

–          contributie vereniging + contributie KNSA, totaal:                                € 280,00
–          voor een gezinslid (woonachtig op hetzelfde adres als het lid):       € 232,00

C: Leden (schutters met luchtgeweer)

–          contributie vereniging + contributie KNSA, totaal                                  € 177,00
–          voor een gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres als het lid           € 155,00

Attentie: schietsportverenigingen innen niet alleen de eigen entreegelden en contributie maar ook die van de KNSA en dragen vervolgens de laatstgenoemde bedragen af aan de KNSA.
De contributie van de KNSA bedraagt € 42,50 en is in bovengenoemde bedragen begrepen

Kosten van schietoefeningen

Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten van munitie en kosten van schietschijven. Uiteraard zijn deze kosten op jaarbasis afhankelijk van de frequentie waarmee u de schietsport beoefent en de daarbij gebruikte hoeveelheid munitie en schietschijven.

Rekenvoorbeeld:

In onderstaande link naar een document staat een rekenvoorbeeld met de geraamde kosten
voor het 1e jaar en de opvolgende jaren.

Kosten beginnend schutter versie 2020 (klik)