Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Mocht, na het lezen van de informatie op deze website, uw interesse zijn gewekt meldt u dan aan via deze website. U ontvangt dan de benodigde informatie en formulieren. Op het moment dat u alle benodigde stukken heeft ingestuurd cq. informatie heeft verstrekt ontvangt u informatie over het vervolg van uw aanmelding en het moment waarop u wordt opgeroepen voor een gesprek met de ballotagecommissie. Komt u door de ballotageprocedure dan kunt u in principe deelnemen aan de basiscursus en gaat uw aspirant-periode lopen.

Ballotage
U wordt niet zomaar toegelaten als aspirant-lid. Daar gaat soms een (langere) wachttijd en altijd een ballotagetraject aan vooraf. Aanmelden kunt u zich via onze website, waarna wij u onder andere vragen om een uitgebreid aanmeldingsformulier in te vullen en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)’ te overleggen. Komt u goed door deze procedure heen dan wordt u toegelaten tot het aspirant-lidmaatschap en gaat u de basiscursus volgen.

Ook voor de discipline Field Target geldt een ballotageprocedure. Aan het cursusgedeelte wordt echter op een andere wijze invulling gegeven. Wij informeren u hierover graag.

Cursus
Om het hoofdlidmaatschap te kunnen verkrijgen dient u met succes de verplichte basiscursus “sportschieten en baancommandantschap” te doorlopen en tevens in voldoende mate te hebben deelgenomen aan de schietoefeningen. De cursussen worden gegeven door KNSA-erkende schietsportinstructeurs. De basiscursus beslaat zeven wekelijkse trainingen, waarbij het (in theorie) geleerde ook in de praktijk wordt gebracht. De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat.
Na afloop van de basiscursus bent u in staat zelfstandig en veilig als sportschutter deel te nemen aan de schietoefeningen. Binnen een half jaar volgt, na evaluatie, normaliter een volwaardig lidmaatschap, waarna u nog minimaal een jaar lid moet zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een eigen wapenverlof (klein kaliber, uitgezonderd semi-automatisch geweer). Tot dat moment kunt u gebruik maken van verenigingswapens.

Aspirant-lid
Gedurende de eerste 6 maanden is altijd sprake van een aspirant-lidmaatschap, een periode waarin zowel de vereniging als u aan elkaar kunnen wennen en kunnen bepalen of de samenwerking na deze periode wordt voortgezet. Voor u is dat vaak een gevoelskwestie (pas ik in de club, vindt ik deze sport ‘echt’ bij mij passen?). Voor ons is het van belang te kunnen vaststellen dat u in de vereniging past, maar daarnaast spelen andere aspecten een belangrijke rol. Zo dient u de basiscursus met goed gevolg te hebben doorlopen en moeten we kunnen vaststellen dat u in voldoende mate aan de schietoefeningen heeft deelgenomen.

Kennismaking
Wilt u vooraf omtrent het bovengenoemde nog nadere informatie, kunt u via het email adres kennismaking@hsvdehelm.nl een afspraak aanvragen.

Wilt u lid worden?

Middels het aanklikken en invullen van onderstaand formulier kunt u zich vrijblijvend aanmelden om lid te kunnen worden van onze schietvereniging.
U ontvangt na ontvangst van uw aanmelding dan van de ledenadministratie een informatie pakket.
Wilt u alleen vrijblijvend kennismaken met de schietsport, kijk dan hierboven bij “Kennismaking”.

AANMELDFORMULIER HSV DE HELM (klik)

Middels onderstaande documenten attenderen wij u op de wijze waarop wij (en de KNSA) omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. De overeenkomst treft u ook aan bij onder andere het aanmeldingsformulier dat u straks na aanmelding via deze site, toegezonden krijgt.

Privacy verklaring H.S.V. De Helm

Toelichting Aanmeldingsformulier en Eigen Verklaring

In deze overeenkomst wordt ook verwezen naar de informatiebrochure “Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”. Deze informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd.