Historisch

Historische wapens

Musket
Musket

Bij dit schietsport onderdeel wordt geschoten met geweren, pistolen, revolvers en zelfs kanonnen uit vorige eeuwen. Ook bij H.S.V. “De Helm” kan met genoemde wapens, inclusief met kanon worden geschoten. Het schieten met een kanon gebeurt echter uitsluitend in verenigingsverband (kanonniersvereniging).

Gelet op de grote waarde en slijtage van deze originele antieke wapens, wordt ook wel geschoten met nagemaakte antieke wapens, die “replica’s” worden genoemd.

Geheel in stijl met dit onderdeel, wordt de hiervoor benodigde munitie door veel sportschutters nog op ambachtelijke wijze zelf gemaakt. Het schieten met historische wapens wordt ook wel “zwartkruit-schieten” genoemd.

Ook in deze wapengroep kunnen diverse disciplines worden onderscheiden die afhankelijk van de soort discipline kunnen worden geschoten op 25 m, 50 m of 100 m.

In onderstaand document staan de diverse soorten zwartkruit wapens uitgelegd.

Introductie zwartkruit (PDF)

Zwartkruit revolver
Zwartkruit revolver