Baan huren?

Op doordeweekse dagen wordt de schietbaan in de regel beschikbaar gesteld ten behoeve van schiettrainingen van wapendragers bij de Rijksoverheid. Te denken valt aan de diverse onderdelen van de Politie, Douane en Defensie.

Voor mogelijkheden en prijsopgaven kan contact worden opgenomen met de eigenaar van de schietbaan:

Stichting Exploitatie Schietsportcentrum (S.E.S.) “De Helm”
tav planning
Postbus 406
5700 AK Helmond
sesdehelm@gmail.com

Gastschutters

Onder ‘Gastschutter’ wordt verstaan een schutter die lid is van een andere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging en die een vuurwapenverlof bezit en met eigen wapen(s) bij H.S.V. “De Helm” wil komen schieten. Op de schietbaan mogen uitsluitend vuurwapens worden gebruikt die bij de door de vereniging aangeboden KNSA-schietsportdisciplines zijn toegelaten.

Gastschutters, individueel of via andere verenigingen die bij de KNSA zijn aangesloten kunnen, indien de capaciteit van de schietbaan dat toelaat, gedurende de schiettijden van de vereniging schietpunten huren. De baanhuur voor deze schutters bedraagt € 20,00 per baan / persoon / keer.

Interesse? Download dit document: AANVRAAGFORMULIER HUREN SCHIETPUNT.
En dien het aanvraagformulier ten minste 14 dagen vóór de huurdatum in via jz@hsvdehelm.nl.

WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN

De baanhuur voor wedstrijden en trainingen bedraagt € 175,00 per dagdeel (3 uur).
Aanvraag schietbaan via penningmeester@hsvdehelm.nl.

DIVERSE KOSTEN PDF