Nieuwsbericht leden 29 juli 2022

Nieuwsbericht leden 29 juli 2022

Algemene Vergadering 2022
Eerder heb je bericht ontvangen dat de Algemene Vergadering van 7 juni j.l. vanwege omstandigheden geen doorgang kon vinden. Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe datum vastgesteld. De Algemene Vergadering zal nu plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

Contributie 2023
Ondanks de lastige twee jaren die achter ons liggen vanwege de wereldwijde Corona Pandemie zijn jullie de vereniging trouw gebleven. Dank daarvoor, dat waarderen wij zeer.
Inmiddels zijn we alweer langere tijd volop aan het trainen en kunnen we als vanouds in de kantine een drankje en hapje nuttigen. Ook de meeste (externe) wedstrijden en trainingen zijn weer terug. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Zo zijn de kosten in zijn algemeenheid fors gestegen, gaat het hard met de inflatie, en is het einde helaas nog niet in zicht. Dat raakt ons allen privé, maar ook in het kunnen beoefenen van onze sport. Denk alleen maar aan de prijsstijging van munitie, die overigens vooral ook veroorzaakt wordt door de huidige beperkte beschikbaarheid.

De forse prijsstijgingen raken ook de stichting en vereniging in hun mogelijkheden: de kosten voor onderhoud van onze accommodatie, voor aanschaf van materialen voor de schietsport, van inkopen voor de kantine en vooral de kosten van energie groeien snel. Wat dat precies allemaal betekent zal de komende maanden steeds meer duidelijk worden, de besturen van de vereniging en stichting zijn hierover in goed contact en zullen tijdens de Algemene Vergadering met meer informatie komen.

De contributie is en blijft voor de vereniging de stabiele factor als het gaat om inkomsten. We vragen jullie dan ook vriendelijk deze binnenkort weer over te maken. De deadline is in ieder geval net als in voorgaande jaren eind oktober, maar het zou prettig zijn als we vanaf nu jullie bijdragen weer gespreid zien binnenkomen. Overigens willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de bijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.
* NB voor de contributiebedragen lucht/Field target is een wijzigingsvoorstel in de maak dat aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd en nog van invloed kan zijn op de hoogte van de contributie voor 2023. Met de leden die het aangaat zal te zijner tijd contact worden opgenomen. Mochten zij inmiddels teveel dan wel te weinig aan contributie hebben betaald dan wordt dat uiteraard verrekend.

Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Opening schietbaan tijdens bouwvak
In het verleden was de schietbaan tijdens de drie weken bouwvak altijd voor alle activiteiten gesloten. Dat bood de stichting o.a. de mogelijkheid noodzakelijk onderhoud te verrichten. Afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met (beperkte) openstelling tijdens de bouwvak, en nu er voor komende weken geen noemenswaardige werkzaamheden staan gepland kan de schietbaan ook grotendeels geopend blijven. Met dank aan de vrijwilligers.

In overleg met de coördinatoren/commissarissen is afgesproken dat de reguliere schiettijden (zie website) tijdens de bouwvak (maandag 8 t/m zondag 28 augustus 2022) gehandhaafd blijven met uitzondering van:
– maandagavond 8, 15 en 22 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– vrijdagavond 12 en 19 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– zaterdag 27 augustus: schietbaan, vanwege externe wedstrijd, voor alle verenigingsdisciplines gesloten

Voor de geweer disciplines geldt dat op zaterdag 13 en 20 augustus de schietbaan om 16 uur sluit. Bovendien kunnen verenigingswapens tijdens de bouwvak alleen op zaterdagen tussen 13:00-15:00 uur worden uitgegeven en niet tijdens de reguliere schietavonden.

Een fijne (voortzetting van de) zomervakantie gewenst!

Bestuur H.S.V. “De Helm”