Nieuwe schiettijden vanaf 31 augustus

Nieuwe schiettijden vanaf 31 augustus

In de afgelopen jaren heeft er weer een verschuiving plaatsgevonden in het aantal leden dat een bepaalde discipline beoefend bij de Helm.
Om ervoor te zorgen dat alle verschillende disciplines voldoende tijd hebben om hun schutters te laten schieten, hebben de coördinatoren
in overleg met de commissarissen en hun achterban aangegeven dat er daarom ook aanpassingen in de schiettijden gewenst zijn. Het bestuur
heeft deze aanpassingen goedgekeurd en de onderstaande schiettijden zullen vanaf 31 augustus ingaan:

· Zaterdag van 9.00 uur tot 11.30 uur IPSC handgun
· Zaterdag van 11.30 uur tot 13.00 uur militair en service
· Zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur geweer met uitgifte verenigingswapens
· Zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur geweer zonder uitgifte verenigingswapens
· Dinsdag van 18.30 uur tot 20.00 uur KKG
· Dinsdag van 20.00 uur tot 23.00 uur IPSC handgun

Omdat er ook een aantal zaterdagen de baan wordt gehuurd door externe partijen, zal er voor deze vervallen schiettijden voor de schutters van
de Helm een compensatie worden geboden. Indien er door gebruik van de baan door externe partijen een zaterdag vervalt, zal de dinsdag daarna,
de schiettijd voor klein kaliber geweer komen te vervallen. De vrijgekomen tijd zal worden gebruikt door de groep IPSC handgun of de groep
Service/ Militair pistool. Zij zullen in onderling overleg beslissen wie de gebruiker wordt van de vrijgekomen schiettijd.

Gewijzigde schiettijden m.i.v. 31 Augustus

Gewijzigde schiettijden m.i.v. 31 Augustus

Noot: De met * gemarkeerde disciplines zijn schietoefeningen met OPEN inschrijving.
Opmerkingen:
– Op woensdag bouwt Pistool/Revolver op tijdens het opruimen van Historische wapens
– Op vrijdag bouwt Pistool/Revolver op tijdens het opruimen van Klein Kaliber Geweer

 

Schiettijden 2017

Schiettijden 2017

Voor 2017 zijn er kleine wijzigingen in de schiettijden, de grootste verandering is dat in de oneven weken op de dinsdagavond nu ook met luchtgeweer op 100m kan worden geschoten door leden met een eigen luchtgeweer.

In bijgaand overzicht zijn de schiettijden samengevat.

Schiettijden HSV de Helm 2017 (PDF)