Vervallen Politietrainingen dinsdagavonden

Vervallen Politietrainingen dinsdagavonden

Beste collegaschutter,

Op 30 september j.l. heb je een nieuwsbrief van de vereniging ontvangen. Daarin werden, in verband met trainingen Politie, vijf dinsdagavonden vermeld waarop onze vereniging niet zou kunnen trainen.

Eerder hebben wij gemeld dat de Politie, door omstandigheden, op dinsdagavond 23 oktober geen gebruik van de schietbaan kon maken. Deze avond is toen weer vrijgegeven voor ons eigen leden (trainingen KKG en Parcours/MP). Inmiddels is ook bekend geworden dat de overige vier dinsdagavonden moeten worden doorgeschoven naar 2019 en nu dus kunnen worden vrijgegeven voor onze eigen trainingen. Het betreft: 13 en 27 november en 4 en 11 december 2018.

De betreffende Commissarissen zijn op de hoogte en zullen je zoals te doen gebruikelijk ontvangen voor de training. Excuses voor eventueel ongemak.

Met vriendelijke groet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”

Baan gesloten op 8 en 15 december

Baan gesloten op 8 en 15 december

Op donderdag 8 en 15 december is de baan de hele dag bezet. In de middag en avond heeft de overheid de baan geclaimd voor noodzakelijke trainingen/bijscholingen. De GKG groep kan beide avonden dan ook niet trainen.  Tevens is er zat 10 december een wedstrijd van Militair Wapen Nederland en is de baan ook niet toegankelijk voor trainen.
We hebben de commissaris GKG gevraagd met de leden die op donderdagavond plegen te trainen te overleggen of en in hoeverre er behoefte is aan alternatieve trainingsmomenten.