Training Kanon NKV of KSV het Zuiden Zondag voormiddag of zaterdag na 17:00  , contactpersoon: Bert de Haas