Contributie 2022

Contributie 2022

De uiterste betaaldatum voor de contributie 2022 is 31 oktober 2021. Mocht je je contributie nog niet hebben voldaan doe dat dan alsnog in de komende twee weken. Bij vragen over de contributie, stuur een bericht naar penningmeester@hsvdehelm.nl

De contributie voor 2022 bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155). Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Contributie 2020 herinnering

Contributie 2020

Op 2 augustus j.l. is er een mail naar alle leden van de vereniging gestuurd. Hierin werd, onder verwijzing naar de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019, verzocht gehoor te geven aan het tijdens de vergadering breed door de leden gedragen voorstel van enkelen van hen om het contributiemoment naar voren te halen. Als moment werd 1 november in plaats van 1 januari voorgesteld. De achtergronden van dit voorstel zijn opgenomen in het mailbericht van 2 augustus j.l. Het Bestuur heeft dit voorstel van de vergadering overgenomen en zal dit voor de toekomst laten formaliseren tijdens de AV 2020 en hiervoor te zijner tijd de interne regelgeving aanpassen en ook als zodanig via de website kenbaar maken.

Ondanks het feit dat 2 augustus voor velen midden in de zomervakantie viel was het bijzonder om te zien dat de eerste betalingen nota bene al diezelfde dag bij ons binnenkwamen. Ook daarna hebben nog een behoorlijk aantal leden gehoor gegeven aan de oproep, waarvoor hartelijk dank. Voor hen geldt dit mailbericht uiteraard niet! Maar afgelopen weken bleek ook dat een aantal leden de oproep, juist vanwege dat vakantiemoment, hebben gemist en dat kunnen wij begrijpen. Sommigen van hen adviseerden om een herinnering te sturen zodat die leden straks na 1 november niet plotseling worden geconfronteerd met een bericht dat ze hun contributie nog niet hebben voldaan. We nemen die suggestie graag over maar willen hiermee niet onbedoeld druk leggen. Zie dit bericht dan ook als een vriendelijke herinnering aan de gemaakte afspraken.     

 

Contributie 2020

Contributie 2020

Inleiding
Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019 is aan de vergadering een toelichting op het ledenbeleid in relatie tot de contributie gegeven. In de praktijk blijkt dat de huidige regeling van “betalen contributie voor de start van het nieuwe jaar”, dus 1 januari, in de praktijk kan leiden tot knelpunten. Bijvoorbeeld omdat leden die willen stoppen laat (eind december/begin januari) hun lidmaatschap opzeggen, waardoor er vaak geen/weinig tijd meer is om mutaties bij de KNSA in te dienen. Dit kost de vereniging jaarlijks onnodig KNSA contributie. Lees “Contributie 2020” verder

Contributie 2018

Contributie 2018

Beste collega-schutters,

Zoals jaarlijks rond deze tijd inmiddels gebruikelijk vragen we je om je contributie voor het volgende jaar (2018) binnenkort te voldoen zodat wij je bijdrage tijdig voor het einde van dit jaar zullen ontvangen.

Let wel! Sommige leden zijn kennelijk nog in de veronderstelling dat zij een persoonsgerichte factuur of bericht voor conributiebetaling zullen ontvangen. Dat is echter al jaren niet meer het geval! In deze moderne tijd verwachten we dat je, op basis van dit bericht en de nieuwsbrief, zelf het initiatief neemt om binnenkort je contributie over te maken naar onze bankrekening.

Voor verdere details, zie nieuwsbrief 2 die je kunt vinden in het ledendeel van de website (eerst inloggen).

Met vriendelijke groet,
Bestuur H.S.V. “De Helm”