Aanpassing schiettijden

Aanpassing schiettijden

Nu de schietbaan weer is geopend mogen we weer volledig trainen.
De schiettijden zoals gepubliceerd op de website zijn hierin leidend.

Er is 1 aanpassing doorgevoerd en dat betreft het schieten op de vrijdagen.

Op de eerste vrijdag van de maand is het enkel lopend varken.
– van 19:30 – 21:00 KKG semi-automaat
– van 21:00 – 22:00 GKG semi-automaat

De overige (2e, 3e, 4e en evt 5e) vrijdag van de maand:
– van 19:30 – 21:00 KKG 12 meter
– van 21:00 – 22:30 Pistool / Revolver

Inmiddels is de kalender op de website ook weer aangepast conform de geldende schiettijden en jaarplanning 2022, check dus regelmatig of de baan niet gesloten is.

Aangepaste schiettijden tot 18 december

Aangepaste schiettijden tot 18 december

Door de aangescherpte maatregelen wegens Corona is onze baan in ieder geval tot 18 december na 17:00 niet meer open voor gebruik door onze leden. De enige schiettijden die daardoor nog beschikbaar zijn, zijn de weekenden. We willen alle disciplines zoveel als mogelijk de gelegenheid geven om hun schietoefeningen te houden.

Daarom hebben we rond de reeds geplande wedstrijden, voor de komende 3 weken de onderstaande verdeling van de beschikbare tijd gemaakt.

Zaterdag 04 december
9:00 tot 11:30 IPSC-handgun
11:30 tot 13:00 Militair / service pistool
13:00 tot 17:00 Geweer 100 meter

Zondag 05 december
9:00 tot 13:00 Pistool / revolver
13:00 tot 14:30 Zwartkruit
14:30 tot 17:00 IPSC-rifle

Zaterdag 11 december
Wedstrijd

Zondag 12 december
9:00 tot 13:00 Pistool / revolver
13:00 tot 17:00 Aspiranten-cursus

Zaterdag 18 december
9:00 tot 11:30 IPSC-handgun
11:30 tot 13:00 Militair / service pistool
13:00 tot 17:00 Geweer 100 meter

Zondag 19 december
9:00 tot 12:00 Pistool / revolver
12:00 tot 17:00 Wedstrijd

Als er na 18 december meer bekend is over de dan geldende maatregelen, zal het bestuur een update naar jullie sturen over een eventuele aanpassing in de indeling van de schiettijden.

Schieten op dinsdagavond

Schieten op dinsdagavond

Met ingang van 31 augustus wijzigt het schieten op de dinsdagavond (KKG en Lucht) als volgt:

De schiettijden van de dinsdagavond wijzigen naar: 18:30 – 20:00
Voor de dinsdagavond hoeft niet meer te worden ingeschreven, je kunt gewoon langskomen voor een schietoefening zoals dat ook vóór Corona het geval was. Mocht de baan vol zijn, dan mag je in onze kantine even wachten tot je aan de beurt bent. Daar is ruimte genoeg om voldoende afstand van elkaar te houden.
In verband met wedstrijden op de voorgaande zaterdag kan het zijn dat het schieten met KKG + Lucht op de dinsdagavond zo nu en dan komt te vervallen. Controleer daarom altijd onze website https://www.hsvdehelm.nl/ voordat je op dinsdag naar de baan vertrekt.
Nogmaals, bovenstaande geldt uitsluitend voor de dinsdagavond en met ingang van 31 augustus.
Voor dinsdagavond 24 augustus en voor alle overige avonden dient nog wèl gewoon te worden ingeschreven.

Nieuwe schiettijden vanaf 31 augustus

Nieuwe schiettijden vanaf 31 augustus

In de afgelopen jaren heeft er weer een verschuiving plaatsgevonden in het aantal leden dat een bepaalde discipline beoefend bij de Helm.
Om ervoor te zorgen dat alle verschillende disciplines voldoende tijd hebben om hun schutters te laten schieten, hebben de coördinatoren
in overleg met de commissarissen en hun achterban aangegeven dat er daarom ook aanpassingen in de schiettijden gewenst zijn. Het bestuur
heeft deze aanpassingen goedgekeurd en de onderstaande schiettijden zullen vanaf 31 augustus ingaan:

· Zaterdag van 9.00 uur tot 11.30 uur IPSC handgun
· Zaterdag van 11.30 uur tot 13.00 uur militair en service
· Zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur geweer met uitgifte verenigingswapens
· Zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur geweer zonder uitgifte verenigingswapens
· Dinsdag van 18.30 uur tot 20.00 uur KKG
· Dinsdag van 20.00 uur tot 23.00 uur IPSC handgun

Omdat er ook een aantal zaterdagen de baan wordt gehuurd door externe partijen, zal er voor deze vervallen schiettijden voor de schutters van
de Helm een compensatie worden geboden. Indien er door gebruik van de baan door externe partijen een zaterdag vervalt, zal de dinsdag daarna,
de schiettijd voor klein kaliber geweer komen te vervallen. De vrijgekomen tijd zal worden gebruikt door de groep IPSC handgun of de groep
Service/ Militair pistool. Zij zullen in onderling overleg beslissen wie de gebruiker wordt van de vrijgekomen schiettijd.

Gewijzigde schiettijden m.i.v. 31 Augustus

Gewijzigde schiettijden m.i.v. 31 Augustus

Noot: De met * gemarkeerde disciplines zijn schietoefeningen met OPEN inschrijving.
Opmerkingen:
– Op woensdag bouwt Pistool/Revolver op tijdens het opruimen van Historische wapens
– Op vrijdag bouwt Pistool/Revolver op tijdens het opruimen van Klein Kaliber Geweer

 

Schiettijden 2017

Schiettijden 2017

Voor 2017 zijn er kleine wijzigingen in de schiettijden, de grootste verandering is dat in de oneven weken op de dinsdagavond nu ook met luchtgeweer op 100m kan worden geschoten door leden met een eigen luchtgeweer.

In bijgaand overzicht zijn de schiettijden samengevat.

Schiettijden HSV de Helm 2017 (PDF)